17 oktober 2019
Binnen de Oud-Limburgse Schuttersfederatie zijn een tweetal vacatures, die voor iedereen worden opengesteld om zich hiervoor kandidaat te stellen, dit betreft de functie van voorzitter van de telcommissie van het Oud Limburgs Schuttersfeest en voorzitter van de schietcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.   Voorzitter telcommissie   Functieomschrijving  Deze persoon geeft leiding aan de telcommissie tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest; Controleert de toegankelijkheid en huisvesting van de telcommissie; Voorziet het federatiebestuur gevraagd en ongevraagd van advies over eventuele aanpassingen betreffende de telcommissie; Voorziet de organiserende schutterij gevraagd en ongevraagd van advies over de huisvesting van de telcommissie;  Verantwoording  Deze persoon is verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de...

Nieuws

27 november 2015
Toen John in 1966 lid werd van onze schutterij wist nog niemand wat voor een grote invloed hij uiteindelijk zou gaan hebben binnen onze vereniging. Vanwege de situatie in zijn gezin en werk bepekte dit zich aanvankelijk dat tot een bescheiden rol. Maar zoals een echte “bukkem” betaamt was hij in hart en nieren een Jopper.    Toen hij  begin ’90-jaren gevraagd werd om zijn kennis en kunde beschikbaar te stellen aan de vereniging,  zei hij hier geen nee tegen. In 1992 werd hij dan ook gekozen tot vicevoorzitter, waarna hij vanaf 1994 tot 2009 het voorzitterschap op zich nam. Het was zeker geen gemakkelijk klus die John op zijn schouders genomen had, maar onder zijn bezielende leiding en ondersteund door zijn echtgenote Wil, is de vereniging een nieuwe weg in geslagen.  Door zijn vernieuwde en vooruitziende blik werden vele veranderingen doorgevoerd waar we nog...
21 november 2015
Zondag 04 oktober 2015 werd bij de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan uit Venray de jeugdontmoetingsdag georganiseerd van de schuttersbonden Eendracht Maakt Macht Weert, de schuttersbond Juliana en de Midden-Limburgse schuttersbond. 65 Jeugdleden van de diverse schutterijen kwamen deze dag naar Venray om daar te genieten van een gezellige jeugddag, waarin de jeugd met elkaar op een ongedwongen manier kennis maakte. Er was een spellenparcours uitgezet, terwijl de ouders konden genieten van een stadswandeling door het centrum van Venray. Op het einde van de middag werd er geschoten om het jeugdkoningschap van deze drie schuttersbonden. Bij de categorie t/m 12 jaar won Gwen Billekens van Sint Anthonius Tegelen en bij de categorie 13 t/m 18-jarigen won Maaike van Zadelhoff van de schutterij Sint Lucia uit Horst. Deze beide dames streden daarna om het algemeen koningschap en dit werd...
20 november 2015
De vendelgroep van de Bussen Schutten bestaat dit jaar 40 jaar. In 1975 is men met een 4-tal vendeliers aan de slag gegaan om de vereniging gestoken in historische gildekleding meer uitstraling te geven. In de 40 jaren hebben de diverse wisselingen onder de vendeliers plaatsgevonden welke stuk voor stuk hun beste beentje hebben voorgezet.  Op het OLS werd menigmaal de eerste prijs behaald.  Hierdoor werden de vendeliers, die zich vaak ook door enkele tamboers laten begeleiden vanuit het hele land en daarbuiten gevraagd voor een demonstratie. Eigenlijk te veel om op te noemen maar zo waren ze te gast bij de viering van het 750 jarig bestaansfeest van zowel Roermond als Eindhoven, bij het RTL programma één van de 8, bij diverse verzorgingstehuizen voor zieke en ouderen een programma aangeboden en meer dan eens door de binnenstad van Amsterdam getrokken. Als herinnering...
16 november 2015
De federatiesecretaris van de Oud Limburgse Schuttersfederatie verzamelt de nieuwsfeiten van het schutters- en gildewezen en verspreidt deze op regelmatige tijden naar de leden toe, om hun volledig te informeren over alles wat er speelt binnen het schutters- en gildewezen. De nieuwe nieuwsbrief van november 2015 kunt u hieronder downloaden. Voor het downloaden van de nieuwsbrief van november 2015, klik hier!
15 november 2015
Steeds meer jeugdklankbordgroepen binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie beginnen binnen hun eigen schuttersbond met de jeugdontmoetingsdagen om de jeugdleden elkaar te laten ontmoeten ook buiten de schuttersfeesten om en we zien heel een hele positieve tendens ontstaan, die ook de toekomst van het schutters- en gildewezen een boost moet geven. Zaterdag 03 oktober 2015 gebeurde dit binnen de schuttersbond Maas en Kempen, waar 25 jeugdleden bij elkaar kwamen om met elkaar een leuke dag te hebben. De hoffotograaf, Fred Vliegen, ging deze dag mee beleven en maakte een reportage. Deze is terug te vinden op www.skippy-ontour.nl.
15 november 2015
Woensdag 28 oktober 2015 werd in het provinciehuis in Hasselt de nummers 1, 2 en 3 van het Oud Limburgs Schuttersfeest, de organisator van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2015 en de winnaar van de Esprit-muziekprijs ontvangen door de Gouverneur Herman Reijnders van Belgisch-Limburg. Zo waren de schutterijen Sint Urbanus Maasniel, Sint Martinus Vaesrade, SInt Dionysius Opoeteren, Sint Sebastiaan Sint Huibrechtslille en Sint Monulphus en Gondulphus Maasmechelen aanwezig om in het bijzijn van vele anderen en federatiebestuursleden nogmaals gehuldigd te worden voor de prestaties tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest 2015. De hoffotograaf, Fred Vliegen, trok mee naar Hasselt en maakte daar een reportage. Deze is volledig terug te vinden op www.skippy-ontour.nl.
15 november 2015
Zondag 8 en maandag 9 november 2015 trokken circa 50 jeugdleden van de diverse schuttersbonden naar Brussel voor een tweedaags werkbezoek. Deze dagen stonden in het teken van een brainstormsessie over de toekomst van het schutters- en gildewezen en ook zeker de samenwerking met het Europees Parlement.  Natuurlijk werd er volop gesproken over de toekomst en wat daarin de mogelijkheden zijn en wij zijn zeker benieuwd naar de uitwerking van deze dagen. De hoffotograaf, Fred Vliegen, trok deze twee dagen mee naar Brussel en maakte een reportage. Deze is terug te vinden op www.skippy-ontour.nl.
15 november 2015
Vrijdag 16 oktober 2015 vindt in Maasmechelen de receptie plaats ter gelegenheid van de overwinning van het Oud Limburgs Schuttersfeest door de schutterij Sint Monulphus en Gondulphus Maasmechelen in zaal Jagersborg.  Op deze feestelijke avond werd het zestal natuurlijk in het zonnetje gezet, maar was om Tom Doesborg van L1 aanwezig om de Chartermeister van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2015 (Rob Aelmans) te danken voor zijn geweldige inzet en werd Marc Vranken benoemd tot nieuwe Chartermeister.  Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie was er natuurlijk ook bij en ook werd op deze avond het nieuwe schutterslied en het logo gepresenteerd. Onze hoffotograaf, Fred Vliegen, was in Maasmechelen en maakte daar een reportage. Deze is te zien via www.skippy-ontour.nl.
15 november 2015
Tijdens de jaarlijkse Cecilia-viering die op zaterdag 124 november j.l  werd gehouden is Jo Smits onderscheiden voor zijn 50-jarig  erelidmaatschap van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en van de schutterij Sint Martinus Maasbree. Hij ontving het erelidmaatschap in goud met kroontje. De nieuwe bondsvoorzitter van de Schuttersbond Juliana, de heer  Ger Heldens spelde de versierselen op en overhandigde Jo tevens de fraaie oorkonde.  In zijn 50-jarige schutterscarière maakt Jo in de periode 1969-1975 deel uit van het dagelijks bestuur. In 1972 was hij Koning van onze schutterij. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap tot op heden werkt Jo nog ieder jaar mee aan onze jaarlijkse oude metalen actie (OMA).Hij mocht op deze avond vele felicitaties in ontvangst nemen.
15 november 2015
Zaterdag 26 september 2015 werd er in Doenrade gekaveld om de eindstrijd van het Limburgs Damesschuttersfeest. 39 Drietallen begonnen op deze dag aan deze belangrijke strijd, want naast het Oud Limburgs Schuttersfeest kun je de organisatie van dit schutterstreffen ook binnenhalen, door de schietwedstrijden te winnen.  Het werd een spannende strijd, maar uiteindelijk toonde het drietal van de schutterij Sint Elisabeth uit Stokkem, bestaande uit Marian Beelen, Cindy van de Beek en Josianne Baccus, de beste schutterskwaliteiten te hebben. In het jaar, waarin ze weer voor de eerste keer mochten schieten, toonde ze meteen aan dat zij de beste waren. In de finale versloegen zij de schutterij van de schutterij Sint Antonius uit Nederweert (Het drietal bestond uit Leanne Reijnders, Truus Corstjens en Lieke Reijnders) en derde werd de schutterij Sint Monulphus en Gondulphus uit...