08 april 2021
Donderdag 8 april 2021 namen wij definitief afscheid van een markante persoonlijkheid binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie en iedereen kende hem. Gijs Gerris, ruim 50- jaar de vaste standaardruiter, die de optocht van het Oud Limburgs Schuttersfeest opende met zijn paard. Maar Gijs Gerris was een op en top verenigingsman. 66 Jaar lang was hij lid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden, de vaste standaardruiter van het Oud Limburgs Schuttersfeest, 7 keer moest hij verstek laten gaan, omdat hij toen schutterskoning was. Naast het Gilde was de Vastenaovend (Dörper Kuus), Sinter Merten en Sinterklaas zaken, die gewoon bij het leven hoorde.   Gijs Gerris werd onder begeleiding van het Gilde naar zijn geliefde schuttersweide gebracht, waarbij hij voor het laatst in het midden was van de Heldense gemeenschap. Hert dorp was stil en verlaten, want samen met zijn...

Nieuws

03 september 2020
Per 1 september 2020 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen de Stichting Limburgs Schutterijmuseum. Henk Vossen neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Gerard Fokkens. Met de benoeming van Gerard Fokkens is het bestuur van mening een waardige opvolger te benoemen, die de komende jaren de belangen van het Limburgs Schutterij Museum zal vertegenwoordigen.   Henk Vossen was  sinds 1997 voorzitter van het museum in Steyl, dat gelieerd is aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie en ijverde voor het behoud van de schutterijcultuur en haar erfgoed in Nederlands en Belgisch Limburg. Onder zijn bewind werd tot tweemaal toe museale huisvesting gerealiseerd in Steyl. Eerst in één van de kloosters en na de verwoestende brand in 2008, waarbij ook een deel van de collectie verloren ging, in de voormalige Rochuskerk. Vooral op initiatief van Vossen is de kerk verbouwd...
21 augustus 2020
Geheel onverwacht overleed op zondag 16 augustus ons gewaardeerd lid, André Smeets (1948). André en zijn vrouw Toos Smeets-Hendriks werden destijds lid van de Tungelroyse schutterij Sint Barbara. Niet verwonderlijk, want de familie Hendriks is 1 van de families waar de schutterij van Tungelroy op steunt.   Als geüniformeerd lid droeg André vaak achterop het vendel. Hij hield van het samenzijn en gezelligheid met een goed glas bier. Hij stond altijd klaar voor de schutterij als er hand- en spandiensten geleverd moesten worden.   Op 21 augustus hebben we in crematorium Weerterland afscheid genomen van onze schuttersvriend.   Wij gaan André zeer missen en wensen Toos, de kinderen en familie Smeets-Hendriks veel sterkte bij dit verlies.   Beschermheer, bestuur en leden Schutterij Sint Barbara Tungelroy
18 augustus 2020
Hierbij willen wij u in kennis stellen van het overlijden van dhr. Baron de Loë van de schutterij Sint Sebastianus Mheer. In verband met de corona maatregelen heeft de begrafenis met beperkte schutterseer plaatsgevonden. Dit door de leden van onze vereniging bijgestaan door de andere verenigingen uit Mheer.    Met verdriet in ons hart vernamen wij het bericht dat onze oud-beschermheer en lid van verdienste, Degenhard baron de Loë, op vrijdag 7 augustus jl. is overleden. "D'r Baron", zoals hij in Mheer bekend stond, werd geboren op 9 september 1930.    Hij erfde na de oorlog het kasteel van zijn oom Heinrich de Loë, kwam in Mheer wonen en werd in 1960 lid en tevens beschermheer van onze schutterij. Hij bracht ons in contact met de schutterij van Blatzheim, waar we meerdere bezoeken hebben gebracht. In 1964 was de schutterij aanwezig bij zijn huwelijk met...
18 augustus 2020
Beste gildebroeders en gildezusters,   In de periode voorafgaand aan corona, is het Europees schutterskoningspaar 2018-2021, Leo en Irma Niessen, bij veel grote en kleine verenigingen bij activiteiten aanwezig geweest. We kunnen trots zijn op de grote persoonlijke inzet, de betrokkenheid en belangstelling van dit koningspaar. Zeker in deze periode van afstand zorgen zij voor verbinding tussen de gildebroeders en gildezusters. Onderstaan kun je de brief van Leo en Irma lezen en tref je de link aan met het lied van Leo, Irma en hun kinderen.   Brief van Leo en Irma, Europees schutterskoningspaar:   Een Virus, zo veel kleiner als dat je met je ogen kunt waarnemen, heeft ons gelukkige leven abrupt tot stilstand gebracht. Mensen waarvan wij hielden, die voor ons en voor de gemeenschap heel waardevol waren, werden ons ontnomen. Het schietseizoen was voorbij, vooraf het...
08 augustus 2020
Donderdagmorgen, 6 augustus 2020 is Jan Dirckx zachtjes ingeslapen. We bieden zijn echtgenote Godelieve en zijn kinderen onze oprechte deelneming aan. We wensen zijn familie en iedereen die Jan een warm hart toedraagt veel sterkte bij dit grote verlies. Jan was ongeveer 60 jaar lid van onze gilde. Hij werd drie keer koning en was sinds 1998 trotse voorzitter van onze gilde. We zullen ons Jan herinneren als een echte schutter, altijd paraat om iedereen met raad en daad bij te staan, steeds in voor een gezellige babbel, een kwinkslag, een dolle frats en niet te vergeten een lekker pintje aan de toog. Jan, we gaan u enorm missen. Uw schuttersvrienden Sint-Sebastiaan Grote-Brogel Zijn overlijdensbericht is hier terug te vinden.
14 juli 2020
Voor schutterijen met een Belgische schietstand gelden de volgende richtlijnen:    Schietwedstrijden in al haar vormen, binnen de eigen vereniging of met leden van andere schutterijen, zijn niet toegestaan.   Bijeenkomsten om te repeteren met het muziekkorps of om te oefenen met schieten zijn toegelaten, mits het volgen van de onderstaande richtlijnen: Bescherm jezelf en anderen: Bent u verkouden of grieperig, dan blijft u met uw gezin thuis; Volg in de eerste plaats de instructies van je eigen gemeente, provincie Limburg, Vlaanderen of Belgische richtlijnen; Kom liefst buiten samen of kies goed geventileerde open ruimten; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Lukt afstand houden niet, dan is een mondmasker verplicht; Delen van de buks die zijn aangeraakt, zoals kolf, ooglap, trekker, enz. dienen na elke schutter (of na een aantal schutters, behorende tot...
10 juli 2020
Via een eind 2019 gehouden peiling die is geïnitieerd door de OLS Federatie inzake Belgische schietstanden, hebben enkele schutterijen aangegeven problemen te ondervinden en/of vragen te hebben. Graag wil een aparte werkgroep van de OLS Federatie, namelijk Belgische Schietstanden, bekijken wat hieraan kan worden gedaan of hoe kan worden geholpen. Vanwege corona kon de bijeenkomst op 25 maart niet plaatsvinden. Een herkansing vond plaats op donderdag, 9 juli in De Stegel in Molenbeersel (Kinrooi). De bijeenkomst werd geleid door Maarten Dirikx, voorzitter van De Lommelse Schuttersgilden Vzw.  Mevrouw Marijke Clerx, Algemeen directeur van de gemeente Kinrooi, verzorgde een verhelderende presentatie die door Hilde Snoeks, Omgevingsambtenaar gemeente Kinrooi, was voorbereid. De presentatie en bijhorende documenten zoals uittreksels uit Vlarem II zijn terug te vinden op de website...
26 juni 2020
Zaterdag 18 augustus 2018: Het moment dat Leo Niessen van de schutterij Sint Martinus uit Linne een schot loste, wat hem zijn hele leven zal blijven heugen. Hij schoot zich tot de Europese schutterskoning en mag zodoende in de periode 2018-2021 zich, samen met zijn eega, Irma Niessen presenteren als het Europees schutterskoningspaar.   Natuurlijk gaat een Europese schutterskoning vergezeld met een prachtig koningszilver en in het Europese schutterswezen is de papegaai het symbool van de koningsvogel. Ook zijn de specifieke kenmerken vanuit het Bisdom Aken in dit koningszilver vastgelegd. Dit unieke koningszilver kent maar één exemplaar en is in het bezit van de schutterskoning. In augustus 2021, wanneer (mogelijk) het Europees Schutterstreffen plaatsvindt in Deinze, zal hoogstwaarschijnlijk het koningszilver ook met de nieuwe koning meereizen door het Europese land.  ...
25 juni 2020
Al meer dan honderd jaar is het jaarlijkse Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) een van de grootste culturele evenementen in Limburg. Vanwege de coronacrisis gaat het OLS dit jaar niet door. L1 heeft een alternatief ontwikkeld: schieten via een app. L1 verheugde zich natuurlijk op het OLS 2020 in Meijel op zondag 5 juli. L1 zou via radio, tv en online weer uitgebreid verslag doen van het evenement waar tienduizenden mensen op af komen. Corona gooide roet in het eten. Samen met het Maastrichtse bedrijf Goal043 is de omroep aan de slag gegaan om toch een OLS-gevoel te creëren. Dit jaar ga je niet naar het OLS, maar speel je het OLS. De afkorting OLS staat nu voor het Online Limburgs Schuttersfeest. Dankzij de gratis app kun je zelf beleven hoe het is om onder een schuttersboom te staan met een buks. Mikken op de bölkes, rekening houdend met de wind. En hoe is het met de spanning?...
16 juni 2020
Net als in Limburg, kent ook Noord-Brabant een kwartaalblad met al het nieuws vanuit het Brabantse gildewezen. In deze editie leest u o.a.:    Gilden: DNA van Brabant; De schuttersgilden van het Verbond van Sint Jorisgilden in de grensstreek van Nederland en Belgie en het coronavirus. Twee gildes, één traditie; De processie naar Handel; De lange weg naar een eigen gildehuis; Bevrijdingsvuur in de Peel; Dag van de schutterijmuziek 2020; Corona brengt toch nog wel (iets) positief voor mij; Koningen gevonden tijdens crisis; Verbondenheid en vriendschap; Verjonging Gilde Ravenstein: 18-jarige secretaris; Interview Europese schutterskoning Leo Niessen – deel 1; Een hart onder de riem; Geen werk meer? Kring Baronie en Markiezaat in Corona-tijd; Ons vertrouwde wereld staat op zijn kop: Pelgrimagevieringen verleden tijd; Clubkampioen 2019 Sam...