14 juli 2020
Voor schutterijen met een Belgische schietstand gelden de volgende richtlijnen:    Schietwedstrijden in al haar vormen, binnen de eigen vereniging of met leden van andere schutterijen, zijn niet toegestaan.   Bijeenkomsten om te repeteren met het muziekkorps of om te oefenen met schieten zijn toegelaten, mits het volgen van de onderstaande richtlijnen: Bescherm jezelf en anderen: Bent u verkouden of grieperig, dan blijft u met uw gezin thuis; Volg in de eerste plaats de instructies van je eigen gemeente, provincie Limburg, Vlaanderen of Belgische richtlijnen; Kom liefst buiten samen of kies goed geventileerde open ruimten; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Lukt afstand houden niet, dan is een mondmasker verplicht; Delen van de buks die zijn aangeraakt, zoals kolf, ooglap, trekker, enz. dienen na elke schutter (of na een aantal schutters, behorende tot...

Nieuws

01 december 2015
Op zaterdag 3 oktober organiseerden de SjötteBengels van Bond Maas en Kempen hun 2de jeugddag.  Alles ging door in en rond de gloednieuwe lokalen van meisjeschiro ’t Dörpke Molenbeersel.  De namiddag werd gestart door een kennismakingsronde waarna alle deelnemers in 4 groepen werden gedeeld.  Elke groep bedacht een klinkende naam voor zijn team: De Sjarelkes, Princessia en Jany, De Barbies en De Fancy’s.   Aan de voet van de Keijersmolen herleefden allerlei oude spelen.  Er werden blikken omgegooid en er was een nagelspel…  Maar de hamer begaf het al bij het eerste team waardoor het spel vervangen moest worden.  Gelukkig was er keuze genoeg.   Van schutterij Sint-Petrus uit Roggel kregen de SjötteBengels de beschikking over een jeugd-schiethark.  Ieder team moest de hark neerlaten, verwisselen en weer opzetten, net zoals dat in het...
27 november 2015
Toen John in 1966 lid werd van onze schutterij wist nog niemand wat voor een grote invloed hij uiteindelijk zou gaan hebben binnen onze vereniging. Vanwege de situatie in zijn gezin en werk bepekte dit zich aanvankelijk dat tot een bescheiden rol. Maar zoals een echte “bukkem” betaamt was hij in hart en nieren een Jopper.    Toen hij  begin ’90-jaren gevraagd werd om zijn kennis en kunde beschikbaar te stellen aan de vereniging,  zei hij hier geen nee tegen. In 1992 werd hij dan ook gekozen tot vicevoorzitter, waarna hij vanaf 1994 tot 2009 het voorzitterschap op zich nam. Het was zeker geen gemakkelijk klus die John op zijn schouders genomen had, maar onder zijn bezielende leiding en ondersteund door zijn echtgenote Wil, is de vereniging een nieuwe weg in geslagen.  Door zijn vernieuwde en vooruitziende blik werden vele veranderingen doorgevoerd waar we nog...
21 november 2015
Zondag 04 oktober 2015 werd bij de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan uit Venray de jeugdontmoetingsdag georganiseerd van de schuttersbonden Eendracht Maakt Macht Weert, de schuttersbond Juliana en de Midden-Limburgse schuttersbond. 65 Jeugdleden van de diverse schutterijen kwamen deze dag naar Venray om daar te genieten van een gezellige jeugddag, waarin de jeugd met elkaar op een ongedwongen manier kennis maakte. Er was een spellenparcours uitgezet, terwijl de ouders konden genieten van een stadswandeling door het centrum van Venray. Op het einde van de middag werd er geschoten om het jeugdkoningschap van deze drie schuttersbonden. Bij de categorie t/m 12 jaar won Gwen Billekens van Sint Anthonius Tegelen en bij de categorie 13 t/m 18-jarigen won Maaike van Zadelhoff van de schutterij Sint Lucia uit Horst. Deze beide dames streden daarna om het algemeen koningschap en dit werd...
20 november 2015
De vendelgroep van de Bussen Schutten bestaat dit jaar 40 jaar. In 1975 is men met een 4-tal vendeliers aan de slag gegaan om de vereniging gestoken in historische gildekleding meer uitstraling te geven. In de 40 jaren hebben de diverse wisselingen onder de vendeliers plaatsgevonden welke stuk voor stuk hun beste beentje hebben voorgezet.  Op het OLS werd menigmaal de eerste prijs behaald.  Hierdoor werden de vendeliers, die zich vaak ook door enkele tamboers laten begeleiden vanuit het hele land en daarbuiten gevraagd voor een demonstratie. Eigenlijk te veel om op te noemen maar zo waren ze te gast bij de viering van het 750 jarig bestaansfeest van zowel Roermond als Eindhoven, bij het RTL programma één van de 8, bij diverse verzorgingstehuizen voor zieke en ouderen een programma aangeboden en meer dan eens door de binnenstad van Amsterdam getrokken. Als herinnering...
16 november 2015
De federatiesecretaris van de Oud Limburgse Schuttersfederatie verzamelt de nieuwsfeiten van het schutters- en gildewezen en verspreidt deze op regelmatige tijden naar de leden toe, om hun volledig te informeren over alles wat er speelt binnen het schutters- en gildewezen. De nieuwe nieuwsbrief van november 2015 kunt u hieronder downloaden. Voor het downloaden van de nieuwsbrief van november 2015, klik hier!
15 november 2015
Steeds meer jeugdklankbordgroepen binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie beginnen binnen hun eigen schuttersbond met de jeugdontmoetingsdagen om de jeugdleden elkaar te laten ontmoeten ook buiten de schuttersfeesten om en we zien heel een hele positieve tendens ontstaan, die ook de toekomst van het schutters- en gildewezen een boost moet geven. Zaterdag 03 oktober 2015 gebeurde dit binnen de schuttersbond Maas en Kempen, waar 25 jeugdleden bij elkaar kwamen om met elkaar een leuke dag te hebben. De hoffotograaf, Fred Vliegen, ging deze dag mee beleven en maakte een reportage. Deze is terug te vinden op www.skippy-ontour.nl.
15 november 2015
Zondag 8 en maandag 9 november 2015 trokken circa 50 jeugdleden van de diverse schuttersbonden naar Brussel voor een tweedaags werkbezoek. Deze dagen stonden in het teken van een brainstormsessie over de toekomst van het schutters- en gildewezen en ook zeker de samenwerking met het Europees Parlement.  Natuurlijk werd er volop gesproken over de toekomst en wat daarin de mogelijkheden zijn en wij zijn zeker benieuwd naar de uitwerking van deze dagen. De hoffotograaf, Fred Vliegen, trok deze twee dagen mee naar Brussel en maakte een reportage. Deze is terug te vinden op www.skippy-ontour.nl.
15 november 2015
Zaterdag 17 oktober 2015 werd in Den Bosch de jaarlijkse Hoofdliedendag van de Noord-Brabantse Schuttersfederatie gehouden. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement, waarop de hoofdmannen van de schuttersgilden uit Brabant bij elkaar komen om de verbroedering te vieren. Dit jaar had deze dag echter een speciaal teken, want het was het afscheid en het danken van de Europakoning, Toon Weijtmans en Europaprins Bram van Bergen, die na drie jaar deze functie te hebben uitgeoefend in Peine deze eretitels moesten overdragen. Fred Vliegen trok deze dag ook naar 's-Hertogenbosch en maakte daar een reportage. Deze is volledig terug te vinden op www.skippy-ontour.nl.
15 november 2015
Vrijdag 16 oktober 2015 vindt in Maasmechelen de receptie plaats ter gelegenheid van de overwinning van het Oud Limburgs Schuttersfeest door de schutterij Sint Monulphus en Gondulphus Maasmechelen in zaal Jagersborg.  Op deze feestelijke avond werd het zestal natuurlijk in het zonnetje gezet, maar was om Tom Doesborg van L1 aanwezig om de Chartermeister van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2015 (Rob Aelmans) te danken voor zijn geweldige inzet en werd Marc Vranken benoemd tot nieuwe Chartermeister.  Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie was er natuurlijk ook bij en ook werd op deze avond het nieuwe schutterslied en het logo gepresenteerd. Onze hoffotograaf, Fred Vliegen, was in Maasmechelen en maakte daar een reportage. Deze is te zien via www.skippy-ontour.nl.
15 november 2015
Tijdens de jaarlijkse Cecilia-viering die op zaterdag 124 november j.l  werd gehouden is Jo Smits onderscheiden voor zijn 50-jarig  erelidmaatschap van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en van de schutterij Sint Martinus Maasbree. Hij ontving het erelidmaatschap in goud met kroontje. De nieuwe bondsvoorzitter van de Schuttersbond Juliana, de heer  Ger Heldens spelde de versierselen op en overhandigde Jo tevens de fraaie oorkonde.  In zijn 50-jarige schutterscarière maakt Jo in de periode 1969-1975 deel uit van het dagelijks bestuur. In 1972 was hij Koning van onze schutterij. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap tot op heden werkt Jo nog ieder jaar mee aan onze jaarlijkse oude metalen actie (OMA).Hij mocht op deze avond vele felicitaties in ontvangst nemen.