14 juli 2018
Bij Sint-Servatius Raam liggen een aantal gevonden voorwerpen.

Nieuws

17 januari 2018
Op woensdag, 17 januari 2018 staat de teller voor het aantal inschrijvingen voor het OLS in juli 2018 te Raam op 97.  Inschrijven kan nog tot dinsdag, 6 februari. De loting van de optochtvolgorde zal plaatsvinden op vrijdag, 9 maart in De Spaenjerd in Ophoven (Kinrooi). Weetjes :  Deadline voor aanmelding deelname OLS : 6 februari 2018 Deadline indienen muziekstukken : 1 april 2018 Deadline aanmelden schutters : 1 juni 2018 Een handleiding met betrekking tot het inschrijven kan u terugvinden : op het dashboard wanneer u inlogt voor de online ledenadministratie; en op deze website onder 'Downloads'.   Bent u secretaris van uw schutterij en hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Thijs Aengevaeren, +31 6 209 945 21 secr.olsfeest@olsfederatie.com of met Sonja Creemers  automatiseringscom@olsfederatie.com +32 4 973...
16 januari 2018
Beste schuttersvrienden,   Omdat in 2017 ons lid Caris Erik  de titel “Persoonlijk Kampioen der Beide Limburgen“ wist te veroveren is ons de eer gegund om deze mooie wedstrijd in 2018 te mogen organiseren.   Deze wedstrijd met de zware buks zal plaatsvinden op zaterdag 28 april en zondag 29 april 2018  voor de dames en heren van 16 jaar en ouder. Voor de jeugd onder de 16 jaar zal er op zondag 29 April 2018 een wedstrijd worden georganiseerd met de luchtbuks.   De wedstrijd wordt georganiseerd door de Koninklijke Schutterij  St. Servatius Raam Ophoven i.s.m. de OLS federatie op het schietterrein van Kon. Schutterij St.Elisabeth Stokkem Stadsgraaf z/n Dilsen Stokkem   Vanaf 9.00 uur:             Schietkaarten afhalen op het secretariaat Om 9.30 uur:  ...
13 januari 2018
De kalender op deze website is spijtig genoeg niet volledig. U kan ons daamee helpen. De evenementen en activiteiten die uw schutterij heeft en graag op deze kalender wil plaatsen, kan u doorsturen aan automatiseringscom@olsfederatie.com. Indien u de items aan ons doorstuurt vóór 15 februari, dan zorgen wij er tevens voor dat deze evenementen en activiteiten worden opgenomen in de kalender van het Limburgs Schutterstijdschrift die in maart zal verschijnen. Alvast bedankt voor uw medewerking !
31 december 2017
Halverwege 2016 deed de O.L.S.-federatie een oproep aan alle aangesloten bonden om jeugdige vertegenwoordigers aan te stellen voor een overkoepelende jeugdcommissie. Zo kan de jeugd haar stem laten horen en meedenken over de toekomst van het schutterswezen. Inmiddels bestaat de commissie uit 14 enthousiaste schutters. Zij hebben in het eerste jaar van het bestaan van de commissie al enkele activiteiten op touw gezet en dit willen ze in de toekomst graag voortzetten. Activiteiten die dit jaar werden georganiseerd zijn het jeugdschieten bij schutterij St. Leendert Urmond en de jeugddag op 9 september 2017. Doelen In de toekomst wil de commissie de jeugddag en het jeugdschieten op verschillende schuttersfeesten vaste onderdelen maken van haar programma. Andere speerpunten waar de commissie aandacht aan wil besteden zijn het streven naar een jeugdwerkgroep in iedere schuttersbond...
31 december 2017
Op zondag, 31 december 2017 staat de teller voor het aantal inschrijvingen voor het OLS in juli 2018 te Raam op 60.   Deadline voor aanmelding deelname OLS : 6 februari 2018 Deadline indienen muziekstukken : 1 april 2018 Deadline aanmelden schutters : 1 juni 2018 Een handleiding met betrekking tot het inschrijven kan u terugvinden : op het dashboard wanneer u inlogt voor de online ledenadministratie; en op deze website onder 'Downloads'. ​Bent u secretaris van uw schutterij en hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Thijs Aengevaeren, +31 6 209 945 21 secr.olsfeest@olsfederatie.com of met Sonja Creemers  automatiseringscom@olsfederatie.com +32 4 973 785 28. 
30 december 2017
Een van de veel gestelde vragen aan familieleden en vrienden van schutters is natuurlijk waarom deze personen niet met de schutterij meelopen? Vaak is het antwoord dan ‘Ik sta liever langs de kant toe te kijken’ en juist naar deze mensen zijn wij op zoek, want de komende jaren komt er een schrijnend gebrek aan juryleden en hebben wij jullie nodig! Ook mensen, die geen kennis hebben van het schutters-en gildewezen zijn van harte welkom. Binnenkort start de jurycursus van de Oud Limburgse Schuttersfederatie weer. Tijdens deze cursus wordt u kennis bijgebracht over het schutters-en gildewezen, het jureren, kortom deze cursus is een aanrader voor, die mensen die langs de kant staan, maar ook voor de eigen schutters om meer kennis te krijgen omtrent de normen en op deze manier ook een kijkje te kunnen gaan nemen binnen andere schuttersbonden tijdens de stages. Wilt u zich aanmelden...
25 december 2017
In Limburg kennen wij natuurlijk het Limburgs Schutterstijdschrift, in Gelderland de digitale versie van het tijdschrift in de vorm van HUUB en in het Brabantse land, kennen we de Gildetrom. Een kwartaalblad in de 64e jaargang, wat onlangs wederom verschenen en ook zeker een aanrader is om nieuws te lezen buiten de provinciegrenzen. De Gildetrom heeft ook een website, te bereiken onder www.degildetrom.nl.   In deze vierde editie kunt u o.a. lezen:   Hoe maak ik een duidelijke digitale foto van een zilveren schild? Rampzalig verlopen koningschieten Waalre in 1841 Eeuwenoud gildeboek eindelijk weer thuis in Boxtel Curcussen voor instructeurs bazuinblazen en trommen Een verscheidendheid aan informatie op de hoofdliedendag Hoe kun je jongeren interesseren voor de gilden? Gildedag Landjuweel in Soest: Een feest van ontmoeting 75ste Kringgildedag Kempenland met andere...
25 december 2017
Bisschop Frans Wiertz nam op zaterdagochtend 9 december met een officiële kerkelijke plechtigheid afscheid als bisschop van Roermond. Zoals bekend, gaven de Limburgse schutters ook kleur en klank aan dit afscheid geven. 24 jaar geleden waren de schutters er ook al bij toen de nieuwe bisschop werd ingehuldigd. In 1993 vormde een grote afvaardiging van het Limburgs schutterswezen een erehaag voor de nieuwe bisschop Wiertz van Roermond. We kwamen de bisschop tegen als eregast op het OLS en bij andere schuttersevenementen. Samen met 350 Limburgse schutters namen we met hem deel aan sacramentsprocessie door Luik in 2014. Met een schuttersafvaardiging gingen we met hem op schuttersbedevaart naar Rome en zongen op het Sint-Pietersplein het Limburgs volkslied. Kortom, Mgr. Frans Wiertz versterkte de aloude band tussen het Limburgs schutterswezen en de kerk. Wij mochten afgelopen week...
22 december 2017
Onder de deelnemers aan de schuttersbedevaart naar Rome, november 2016, was de beschermheer van schutterij Sint Jan Nieuwstadt, drs. Martijn van Helvert.  En wie Rome kent weet dat op elke hoek van de straat wel een Mariabeeld staat.  Martijn van Helvert, Tweede-Kamerlid, vertelde dat zijn fractie een gebedsruimte in ging richten. Ondernemer Thijs Hendrix uit Ospel opperde dat daar een Mariabeeld zeer zeker niet zou mogen ontbreken.  En direct werd een Mariabeeld, afkomstig uit de tuin van de zusters Ursulinen, welke sinds hun vertrek uit Weert, in de Fatimakerk stond, in bruikleen gegeven aan de CDA-fractie.  De schutters die dat hoorden, opperden direct dat zij het beeld van Onze Lieve Vrouw wel zouden begeleiden naar Den Haag.  En zo gebeurde het dat in de mistige, vroege ochtend van 20 december 2017 vanuit Limburg schutters vanuit...
19 december 2017
Op maandag, 18 december 2017 staat de teller voor het aantal inschrijvingen voor het OLS in juli 2018 te Raam op 43. Weetje : Schutterij Sint-Sebastiaan Grote-Brogel schreef als in voor deelname. Deadline voor aanmelding deelname OLS : 6 februari 2018 Deadline indienen muziekstukken : 1 april 2018 Deadline aanmelden schutters : 1 juni 2018 Een handleiding met betrekking tot het inschrijven kan u terugvinden : op het dashboard wanneer u inlogt voor de online ledenadministratie; en op deze website onder 'Downloads'.   Bent u secretaris van uw schutterij en hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Thijs Aengevaeren, +31 6 209 945 21 secr.olsfeest@olsfederatie.com of met Sonja Creemers  automatiseringscom@olsfederatie.com +32 4 973 785 28