08 april 2021
Donderdag 8 april 2021 namen wij definitief afscheid van een markante persoonlijkheid binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie en iedereen kende hem. Gijs Gerris, ruim 50- jaar de vaste standaardruiter, die de optocht van het Oud Limburgs Schuttersfeest opende met zijn paard. Maar Gijs Gerris was een op en top verenigingsman. 66 Jaar lang was hij lid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden, de vaste standaardruiter van het Oud Limburgs Schuttersfeest, 7 keer moest hij verstek laten gaan, omdat hij toen schutterskoning was. Naast het Gilde was de Vastenaovend (Dörper Kuus), Sinter Merten en Sinterklaas zaken, die gewoon bij het leven hoorde.   Gijs Gerris werd onder begeleiding van het Gilde naar zijn geliefde schuttersweide gebracht, waarbij hij voor het laatst in het midden was van de Heldense gemeenschap. Hert dorp was stil en verlaten, want samen met zijn...

Nieuws

08 mei 2020
Het Coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen, die getroffen is door het Corona-virus en ook met al onze schuttersvrienden.   Het Coronavirus heeft ook een impact op het LDS. Na uitvoerig overleg is besloten om, na de bondsschuttersfeesten, OLS, ZLF, ook het LDS te Nederweert te verplaatsen naar 2021.. Dat besluit is in samenspraak met de organisatie en Stichting Limburgs Dames Schuttersfeest genomen.   Evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 september verboden. De voorbereidingen en de opbouw van eren LDS vergen de nodige tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 september is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Daarnaast speelt ook de onzekerheid mee of 1 september ook daadwerkelijk de...
03 mei 2020
Op zaterdag 2 mei bereikte de schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel het bericht dat hun lid Sjra van Roij, in de leeftijd van bijna 69 jaar, rustig is ingeslapen in het bijzijn van zijn gezin. Sjra was vanaf 2001 bij de schutterij. In 2002 schoot hij voor de eerste keer mee en werd hij in dat jaar schutterskoning. Hij stond altijd klaar bij schietwedstrijden om de punten te noteren. Ook het gieten van kogels was een vaste taak. Het bijhouden van het terrein, schoffelen, en vooral mollen vangen, was iets waar hij graag mee bezig was. Hoewel hij de laatste jaren niet meer zo veel aanwezig was, wegens ziekte, danken wij hem voor zijn bijdrage aan de schutterij. Dat hij moge rusten in vrede.   Schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel.    
01 mei 2020
Op de voorvond van 1 mei planten de leden van de Koninklijke schutterij Sint Dionysius op het kerkplein normaal hun meiboom. Het coronavirus stak echter stokken in de wielen. Omwille van het samenscholingsverbod kon de meiboomplanting dit jaar niet plaatsvinden. Meiboomcommandant Jurgen Jame bedacht echter een alternatief en maakte een wensboom. Zijn echtgenote Dalia Lecocq ontwierp samen met Ferre en Roland de tekening van het hartritme.   Dalia : ”We hadden allemaal ons eigen ritme: leven, zorg dragen voor elkaar, vriendschappen,... Maar door de Corona werd ons leven drastisch veranderd en voor sommigen onderbroken. Door de maatregelen te volgen en mede dankzij de moedige inspanningen van alle hulpverleners, zullen wij samen deze periode doorkomen ....”Net zoals de meiboom komt ook de wensboom voor over grote delen van de wereld . Daar waar de meiboom een vruchtbaarheidsrite...
23 april 2020
Beste schuttersvrienden,   Het is een roerige tijd. In onze vorige actie hebben wij ruim 300 hartjes verzonden naar onze vrienden in Brabant. Wij, drie vendeliers uit het Oosten willen ook jullie schuttersvrienden- uit Limburg, die het juist nu erg goed kunnen gebruiken een hart onder de riem steken.   Onze kleur rood. Het is de kleur van liefde, liefde voor onze schutterswereld. Onze liefde voor mensen, die het vooral nu moeilijk hebben. De kleur rood van ons vaandel staat onder andere voor bescherming, moed en Gods liefde. Maar het staat ook voor overwinning. Overwinning in de strijd tegen het kwade. Het geeft ons moed om de strijd samen aan te gaan. Wij denken aan onze schuttersbroeders en -zusters, die het nu moeilijk hebben, omdat ze ziek zijn of iemand kennen die nu ziek is.  Aan hen, die aan huis gebonden zijn. Aan verenigingsgebouwen, die normaal...
18 april 2020
Vergaderen door niet fysiek in hetzelfde lokaal te zitten, is op veelerlei manieren mogelijk. De automatiseringscommissie van de OLS Federatie schreef een handleiding voor het vergaderen via Microsoft Teams. De handleiding is terug te vinden op onze downloadpagina.
06 april 2020
De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt. De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.
06 april 2020
Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd dinsdag 31 maart 2020 De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen. De politie streeft ernaar om de eerste verlengingsbesluiten zo mogelijk...
03 april 2020
Het Limburgs Schutterstijdschrift brengt natuurlijk u op een viertal momenten alle nieuwtjes over het schutters- en gildewezen en in deze ‘Corona’-tijd, waarin de schuttersactiviteiten minimaal zijn, zijn wij als redactie op zoek naar nieuwsfeiten. Wilt u vertellen over zaken binnen uw schutterij, die u wilt delen, dan zijn wij op zoek naar jullie.   Wilt u vertellen hoe uw bijvoorbeeld uw leden werft, welke schuttersactiviteiten zijn die u ontplooid binnen uw gemeenschap, mogelijke acties, die u onderneemt om uw medemens te ondersteunen in deze tijd, het heengaan van dierbare schuttersvrienden of -vriendinnen, bijzondere (historische) momenten, hoe bent u te werk gegaan bij mogelijke annuleringen van evenementen en war liep u tegenaan of zaken die u ontplooid ter voorbereiding op de start van de schuttersactiviteiten (wanneer dan ook).   Mogelijk is dit ook een goed...
28 maart 2020
Door het verplaatsen van het OLS van Sint-Willibrordus Meijel van 2020 naar 2021 zullen de inschrijvingen voor het OLS van dit jaar vervallen.  Vanaf 1 december 2020 kunnen schutterijen zich opnieuw inschrijven via de online ledenadministratie voor het OLS 2021. De nieuwe datums zijn: - Kinjer-OLS: donderdag 24 juni - Heilige mis: zaterdag 3 juli - Oud Limburgs Schuttersfeest: zondag 4 juli - Kaveling: zaterdag 10 juli
28 maart 2020
Bericht van Sint-Willibrordus Meijel: Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen die getroffen is door het coronavirus en ook met onze vrijwilligers, onze sponsoren en de vele OLS-betrokkenen. Het coronavirus heeft ook impact op het OLS. Na uitvoerig overleg is besloten om het OLS Meijel naar 2021 te verplaatsen. Dit besluit is in samenspraak met de OLS Federatie en de gemeente Peel en Maas genomen. Deze week heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Zo zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. De voorbereidingen en de opbouw van een OLS vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Ook de deelnemers van het OLS kunnen...