27 januari 2020
De website Sjottesjoel heeft vele jaren dienst gedaan voor scholen en schutterijen in de voorbereiding naar het Kinjer-OLS.  Sjottesjoel kon echter al een hele tijd niet meer worden bijgewerkt. Daarom is de website WijSchutterij.com geïnitieerd door de Oud-Limburgse Schuttersfederatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg. De website Sjottesjoel is nog in de lucht, maar dit zal niet lang meer het geval zijn. WijSchutterij.com bevat dezelfde informatie, is up-to-date en is weergegeven in een hedendaags jasje.  Veel surfplezier op WijSchutterij.com! P.s.: aanvullende filmpjes (vlogs), tips en tops zijn welkom op automatiseringscom@olsfederatie.com.

Nieuws

10 maart 2019
Het nieuwe reglement in verband met het OLS Jeugdschieten is toegevoegd op onze download-pagina (onder 'Overige'). Verder is ook het Huishoudelijk reglement aangepast. Nieuw is de tekst van ARTIKEL 7.5 onder 9. BEPALINGEN VOOR DE LUCHTDRUKBUKS zijnde "Er mogen geen hulpmiddelen aan de buks gemonteerd worden waarmee de buks op de aanlegpaal beter gestabiliseerd kan worden. Het gebruik van een origineel tafelsteuntje en/of originele schoudersteun is toegestaan."  
07 maart 2019
De Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray staat aan de vooravond van een heel bijzonder jaar. Het jaar 2019, waarin de schutterij tracht om het cultureel erfgoed van het schutters- en gildewezen dichter bij de gemeenschap te brengen. 2019 is het jaar van de nieuwe uniformering, het jaar, waarin in de buurtgemeente Horst aan de Maas en wel gesteld in Sevenum het grootste schuttersfeest van Limburg plaatsvindt op de eerste zondag van juli, maar ook het jaar, waarin de schutterij een cultureel-historische dag  met een afsluitende Taptoe gaat organiseren.   Uniformpresentatie   Na en periode van 25 jaar in het huidige schuttersuniform infanterie 1856 te hebben gelopen, wordt het tijd om de uniformering te vervangen. Het vervangen vaneen uniformering voor de gehele schutterij, is zeker geen sinecure, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt.  Binnen de...
04 maart 2019
Zolang ik mij in mijn schuttersloopbaan kan heugen, zijn er beoordelingswedstrijden op de schuttersfeesten voor de generaals van de schutterijen. Aan deze wedstrijden werd en wordt deelgenomen door de officieren van de schutterijen, die daadwerkelijk zijn benoemd in de rang als generaal. Volgens de normen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie mogen ook de officieren in de rang van luitenant-generaal en generaal-majoor deelnemen. Aangezien er slechts twee wedstrijden zijn (Mooist geklede en Modelste Generaal) en er slechts per wedstrijd één generaal mag deelnemen, kan dit intern de vereniging tot enige discussie leiden, ten minste als de drie generaalsrangen binnen de vereniging daadwerkelijk aanwezig zijn. Ondanks deze ruime mogelijkheid tot deelname aan de beoordelingswedstrijden constateren we de laatste jaren een lichte daling, voornamelijk bij de wedstrijd Modelste generaal....
16 februari 2019
Geachte,   Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de officiële loting van het OLS 2019: Kögel & Kunst!   Op zaterdag 23 maart 2019 is het zover. Het allereerste échte OLS evenement in Sevenum: De loting van de optochtvolgorde van het OLS 2019. Het wordt een loting als nooit tevoren. Alsof de loting zelf nog niet spannend genoeg is, pakken wij groots uit met Kögel & Kunst: Een kunstzinnig en kleurrijk spektakel op het grote Raadhuisplein naast de kerk, midden in het centrum van Sevenum.   Wanneer de volgorde bekend is openen de nabijgelegen cafés - die voor de gelegenheid zijn omgetoverd tot schutterslokalen - hun deuren en proosten we samen op een onvergetelijk OLS 2019 in Sevenum. Iedereen is van harte welkom!   Programma 19.30 uur - Ontvangst op Raadhuisplein, 5975 BH Sevenum  - Openingswoord door Rudy...
13 februari 2019
Op vraag van secretaris OLS Feest, Thijs Aengevaeren, graag u aandacht voor de inschrijving van uw schutterij voor het OLS 2019 te Sevenum in deze controlelijst (klik op het onderlijnde tekstgedeelte). Wijzigingen kunnen enkel worden doorgegeven via de secretaris van uw vereniging. De inschrijving verliep via de online ledenadministratie https://ledenadministratie.olsfederatie.com/ tot 5-2-2019 en is dus afgesloten. Deadline indienen van de muziekwerken is 01 april 2019. Deadline voor het aanmelden van de (jeugd)schutters is 01 juni 2019. Deadline aanleveren van de informatie voor de media ten behoeve van de commentatoren tijdens de uitzending van de optocht, is 25 juni 2019. Hebt u vragen over de inschrijving, dan kunt u contact opnemen met Thijs Aengevaeren via +31 6 209 945 21 of secr.olsfeest@olsfederatie.com of met Sonja Creemers via...
13 februari 2019
Op vraag van Marian Beelen, voorzitster van  Sint-Elisabeth Stokkem vragen wij uw aandacht voor het volgende:  Bijgaand de uitnodiging voor het jaarlijks persoonlijk kampioenschap van de OLS federatie op zaterdag 13 april en zondag 14 april 2019, welke door zal gaan op de schietterreinen van Koninklijke schutterij St. Elisabeth Stokkem. We hopen U allen te ontmoeten bij de start van het nieuwe schuttersseizoen en laten wij er een leuke, faire en sportieve wedstrijd van maken met hopelijk goed weer. Groeten, Marian Beelen Uitnodiging en inschrijvingsformulier 2019  Wedstrijdreglement Persoonlijk Kampioenschap OLS Federatie (klik op het onderlijnde gedeelte)
12 februari 2019
Mede namens de Federatiepresident en het bestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, heb ik het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, die gehouden zal worden, op zaterdag 09 maart 2019 om 14.00 uur , in het Cultureel Centrum Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100, 6097 AE te Heel. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Aanvang van de vergadering: 14.00 uur. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, gelieve u dan af te melden bij de federatiesecretaris.   Voor het downloaden van de agenda, klik hier! Voor het downloaden van het presentiebriefje, klik hier! Voor hrt downloaden van de notulen van de najaarsvergadering, klik hier! Voor het downloaden van het jaarverslag 2018 klik hier! Voor het downloaden van de nieuwsbrief van februari 2019, klik hier! Wilt u het financieel jaarverslag...
08 februari 2019
Op vraag van secretaris OLS Feest, Thijs Aengevaeren, graag u aandacht voor de inschrijving van uw schutterij voor het OLS 2019 te Sevenum in deze controlelijst (klik op het onderlijnde tekstgedeelte). Wijzigingen kunnen enkel worden doorgegeven via de secretaris van uw vereniging. De inschrijving verliep via de online ledenadministratie https://ledenadministratie.olsfederatie.com/ tot 5-2-2019 en is dus afgesloten. Deadline indienen van de muziekwerken is 01 april 2019. Deadline voor het aanmelden van de (jeugd)schutters is 01 juni 2019. Deadline aanleveren van de informatie voor de media ten behoeve van de commentatoren tijdens de uitzending van de optocht, is 25 juni 2019. Hebt u vragen over de inschrijving, dan kunt u contact opnemen met Thijs Aengevaeren via +31 6 209 945 21 of secr.olsfeest@olsfederatie.com of met Sonja Creemers via +32...
06 februari 2019
Dinsdag 29 januari 2019 kregen de Bussen-Schutten Neer het bericht van het plotseling overlijden van Theo Berben.   Thei, zoals hij binnen onze vereniging werd genoemd was 49 jaar lid van onze schutterij en muziekkorps. Op geheel eigen manier beleefde en genoot Thei van het schuttersleven. Voor het schieten was hij niet in de weg gelegd maar was desondanks trots op zijn 25 en 40 jarige onderscheidingen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, maar ook zeker op die van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Ook binnen zijn familie stond het schuttersleven hoog in het vaandel, getuige de er altijd spic en span uitziende kragen en manchetten van de schutterij, welke zijn vriendin Miep tot haar dood jarenlang onder haar hoede had.   Ruimschoots voor aanvang van de repetities was hij al in het lokaal aanwezig om niets te missen van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Als...
01 februari 2019
Beste secretaris, Net als vorig jaar doen wij een oproep om met het aanvragen van federatiebewijzen niet te wachten tot vlak voor het schuttersseizoen.  Wij vragen de secretarissen die nog nieuwe federatiebewijzen moeten aanvragen dit uiterlijk voor vrijdag, 10 mei 2019 te doen. Op de download-pagina van deze website kan u een handleiding vinden met betrekking tot de wijze waarop dit dient te gebeuren. Hou daarbij de criteria voor de pasfoto's in het oog: indien een foto niet voldoet, dan zal de aanvraag van het federatiebewijs worden afgewezen. Het aanvragen en uitreiken van federatiebewijzen verloopt vooralsnog via Thijs Aengevaeren (secr.olsfeest@olsfederatie.com). Met vragen of onduidelijkheden kan u tot nader order bij hem terecht.     Criteria pasfoto's: De profielfoto mag een ingescande pasfoto zijn of een andere digitale foto...