14 juli 2020
Voor schutterijen met een Belgische schietstand gelden de volgende richtlijnen:    Schietwedstrijden in al haar vormen, binnen de eigen vereniging of met leden van andere schutterijen, zijn niet toegestaan.   Bijeenkomsten om te repeteren met het muziekkorps of om te oefenen met schieten zijn toegelaten, mits het volgen van de onderstaande richtlijnen: Bescherm jezelf en anderen: Bent u verkouden of grieperig, dan blijft u met uw gezin thuis; Volg in de eerste plaats de instructies van je eigen gemeente, provincie Limburg, Vlaanderen of Belgische richtlijnen; Kom liefst buiten samen of kies goed geventileerde open ruimten; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Lukt afstand houden niet, dan is een mondmasker verplicht; Delen van de buks die zijn aangeraakt, zoals kolf, ooglap, trekker, enz. dienen na elke schutter (of na een aantal schutters, behorende tot...

Nieuws

20 juni 2019
In Limburg is natuurlijk het Limburgs Schutterstijdschrift een tijdschrift, wat eens per kwartaal al het nieuws weergeeft binnen de Limburgse Schutters- en Gildewezen. Wist U ook dat in Noord-Brabant al 66 jaar lang de Gildetrom verschijnt. Het magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden, met al het nieuws uit Noord-Brabant.  Ik mocht deze nieuwe editie ontvangen en kwam enkele interessante onderwerpen tegen. Wilt u meer weten of abonnee worden, kijk op degildetrom.nl. In deze editie valt te lezen:   Extra wedstrijd voor Koningen, keizers, jeugdkoningen en prinsen Indrukwekkende verbroedering Gildevaandel Udenhout Kringdag Maasland 2019: Een groot Gildefeest in Nieuwkuijk Koninklijke familie in Amersfoort tijdens koningsdag 2019 Salvator Mundi begroet zijn nieuwe hoofdman Rosmalen sluit met erehoofdman en eredeken tijdperk af. De Gildetrom ‘Voor God,...
16 juni 2019
Hierna treft u de definitieve schietboomindeling aan van het korpsschieten op zondag, 7 juli tijdens het OLS te Sevenum en van het jeugdschieten op zaterdag, 13 juli.  Schietboomindeling korpsschieten op zondag, 7 juli Schietboomindeling jeugdschieten op zaterdag, 13 juli Verder staat nu ook de planning voor de deelnemende schutterijen aan de diverse wedstrijden op het terrein vast.  Hierbij merken wij op dat het tijdrooster niet ter discussie staat en hierover kan dan ook niet onderhandeld worden.  Voor de terreinwedstrijden waarbij geen tijden zijn aangegeven, wordt onderstaand tijdschema gehanteerd: - 14u45 tot 15u45: Beoordeling van optochtnummers 1 t.e.m. 40 - 15u45 tot 16u30: Beoordeling van optochtnummers 41 t.e.m. 80 - 16u30 tot 17u15: Beoordeling van optochtnummers 81 t.e.m. 120 - 17u15 tot 17u45: Beoordeling van optochtnummers 121...
15 juni 2019
Wat hebben de redactieleden van het Limburgs Schutterstijdschift toch weer gezorgd voor een geweldige editie van het Limburgs Schutterstijdschrift. 48 pagina’s, boordevol informatie over het schutters- en gildewezen. U leest o.a.   Veranderen Peter de Bruin van Sint-Willibrordus Obbicht federatiekampioen Rapport symposium Mechelen gepresenteerd Wessel Landzaat koning bij de Bussen-Schutten. OLS in Sevenum komt steeds dichterbij Esmeralda Marc Vranken en Gust Geerts benoemd tot ereleden. Standaardruiter: Uitvoering tijdens optocht en defilé. Minister Grapperhaus bespreekt schietkwesties. Afscheidswoord voorzitter OLS-Buksmeesters Vervoer van schuttersbuksen en het gebruik van kamervlaggen op het wedstrijdterrein. ‘Verstkomende’ zilveren schutterspennig keert na 107 jaar naar Altweert terug. Jeugddag Bond Sint Gerardus in winderig Oirsbeek. Eerste...
13 juni 2019
De opleidingscommissie van de OLS Federatie is op zoek naar instructeurs/instructrices die zelfstandig de opleiding tot jurylid en bijscholingscursussen voor juryleden kunnen en willen verzorgen. Het betreft de volgende onderdelen: · Beoordelen · Normen · Jureren tijdens optocht · Jureren van terreinwedstrijden zoals konings- en keizersparen, generaals, bielemannen, sappeurs, marketensters, soetelaars, hofdames, .... We verwachten van de instructeurs een gedegen kennis van de actuele normen van de OLS Federatie en de vaardigheid om kandidaat-juryleden aan de hand van deze normen te instrueren op welke wijze zij correct en onpartijdig schutterijen en onderdelen daarvan kunnen beoordelen. Daarnaast verwachten we van de cursist dat deze zich herkend in onderstaande visie: Vertrekpunt van leren en opleiden is daarbij de actuele leervraag van de individuele cursist....
12 juni 2019
Op 21 september 2019 zal Schutterij St. Lucia uit Horst het jaarlijkse Bielemannen- en Sappeurstreffen organiseren. De mannen die voorgaande jaren hebben meegedaan weten dat het een van de gezelligste en meest sportieve dag van het schutterseizoen is. Een dag die in het teken staat van gezelligheid, samenhorigheid, sportiviteit en creativiteit om te willen winnen, waarmee ze de prachtige Thei Heylighen trofee voor één jaar mee naar huis mogen nemen. Dit alles onder het genot van een hapje, drankje, spellen en goede muziek. Ook de supporters zijn dit jaar weer van harte welkom en kunnen deelnemen aan hetzelfde arrangement.   Het programma van deze dag:   Ontvangst bij Café de Beurs, Gasthuisstraat 27 in Horst, vanaf 12.00u waarna rond 13.00u de optocht zal trekken door het centrum van Horst. Rond 14.00u zal bij ons op de schuttersweide de opening plaats vinden waarna er...
12 juni 2019
Woensdag 24 juli a.s. organiseert Schutterij St. Urbanus weer de inmiddels traditionele drietalschietwedstrijd voor de 55 plussers op ons schietterrein aan de Maalbroek 201 te Maasniel. Deze wedstrijd zal geschoten worden op onze 8 kogelvangers. Ook zal de gratis loterij voor alle deelnemende schutters weer onderdeel uitmaken van het programma.Evenals voorgaande jaren kan alleen maar aan de schietwedstrijd worden deelgenomen door schutters van 55 jaar en ouder. Voor de buksmeester zal zoals gebruikelijk een uitzondering worden gemaakt. Een kaart voor een drietal kost € 3,50 en van het totale inleggeld zal 80% aan prijzen worden uitgekeerd, verder ontvangt het winnende drietal nog een blijvende herinnering.Indien de wedstrijd onbeslist blijft zal het prijzengeld worden verdeeld onder de kaarten die nog in de wedstrijd zijn en de blijvende herinnering wordt verloot Wij hopen,...
10 juni 2019
Tijdens het OLS vinden er diverse officiële momenten plaats. Zo is er een officiële opening in de feesttent, een ceremonie aan de poort en een vlaggenparade voorafgaand aan het feest. De OLS federatie muziekcommissie wil graag een deze momenten muzikaal omlijsten. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste muzikanten van verschillende verenigingen voor het OLS Collective Corps. Het OLS Collective Corps zal de genodigden van de opening in de tent naar de poort begeleiden op de tonen van de mars Esprit. Dit zal om 11.20 uur plaatsvinden. De donderdag voorafgaand aan het OLS, zijnde 4 juli, zal de Esprit gezamenlijk gerepeteerd worden op het OLS terrein. Lijkt het jou leuk om samen met muzikanten uit andere verenigingen muziek te maken tijdens speciale momenten? Geef je dan nu op en stuur jouw aanmelding aan muziekcom@olsfederatie.com !
08 juni 2019
Traditiegetrouw heeft het Akkermansgilde op zaterdag 1 juni 2019 het Koningsvogelschieten gehouden. Allereerst was morgens om 10:00 uur een Heilige Mis in de Sint Martinusbasiliek in het centrum van Venlo. Deze Heilige Mis was ter nagedachtenis aan de overleden leden van het Akkermansgilde en de overleden familieleden. Na de Heilige Mis was er een korte rondgang door het centrum van Venlo met aansluitend een heerlijke koffietafel.   Na de koffietafel zijn we naar onze jubilarissen van dit jaar vertrokken. Dit zijn Sjaak Joosten (40 jaar lid), Wiel Voss (50 jaar lid) en Hubér Roodbeen (60 jaar lid). Zij kregen thuis een serenade aangeboden. Hierna hebben we onze op dat moment zittende Koning Bert Roodbeen afgehaald en hem ook een serenade aangeboden. Nadat bij de Koning de loting was verricht voor het Koningsvogelschieten zijn we naar het Venlose stadhuis vertrokken en ontvangen...
03 juni 2019
In 1993 werd de schutterij ‘t |Zandakker Gilde Sint Jan Venray in het nieuw gestoken. Hoewel er gekozen werd om de bestaande uniformering te vernieuwen, bleek dat de buitenwereld het verschil niet echt zag. Nu, na 25 jaar bleken de uniformen dusdanig versleten te zijn dat ze echt aan vernieuwing toe waren.   Uniformencommissie   Een nieuw schuttersuniform is niet zonder meer een sinecure, want er gaat toch een behoorlijke investering in zitten, een ‘normale’ uitmonstering koste al snel € 1.000,00 per persoon. Er werd een uniformencommissie samengesteld, de wensen van de leden en met name de jeugdleden werden verzameld en uiteindelijk kwam er een nieuwe outfit tevoorschijn. De wens is om echt over te gaan tot een nieuw uniform, waarbij bijvoorbeeld de witte rokken worden vervangen door pantalons. Een andere commissie ging zich actief inzetten met de vergaring van de...
03 juni 2019
De Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zet zich in de komende tijd weer volledig in voor de gemeenschap. De interesse in het schutters- en gildewezen is weer aan het toenemen en de schutterijen zien in de afgelopen jaren een toename van vrouwen en de jeugd en dat typeert dat ons cultureel erfgoed nog immer een mooie toekomst tegemoet kan gaan. De gemeenschap heeft vaker geen kennis van het schutters- en gildewezen en de schutterij gaat daarom op zondag 30 juni 2019 een cultureel historische dag organiseren, waarbij de gemeenschap kan ervaren wat het cultureel erfgoed met zich meebrengt. Het geheel wordt afgesloten met een Taptoe.   Opzet van de dag   Zoals gezegd kent de gemiddelde inwoner de waarde en inhoud van het schutters- en gildewezen niet. Op deze dag worden vanaf 12.00 uur demonstraties georganiseerd in het centrum van Venray, zodat de mensen kunnen...