08 april 2021
Donderdag 8 april 2021 namen wij definitief afscheid van een markante persoonlijkheid binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie en iedereen kende hem. Gijs Gerris, ruim 50- jaar de vaste standaardruiter, die de optocht van het Oud Limburgs Schuttersfeest opende met zijn paard. Maar Gijs Gerris was een op en top verenigingsman. 66 Jaar lang was hij lid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden, de vaste standaardruiter van het Oud Limburgs Schuttersfeest, 7 keer moest hij verstek laten gaan, omdat hij toen schutterskoning was. Naast het Gilde was de Vastenaovend (Dörper Kuus), Sinter Merten en Sinterklaas zaken, die gewoon bij het leven hoorde.   Gijs Gerris werd onder begeleiding van het Gilde naar zijn geliefde schuttersweide gebracht, waarbij hij voor het laatst in het midden was van de Heldense gemeenschap. Hert dorp was stil en verlaten, want samen met zijn...

Nieuws

28 maart 2020
Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen die getroffen is door het coronavirus en ook met onze vrijwilligers, onze sponsoren en de vele OLS-betrokkenen.    Het coronavirus heeft ook impact op het OLS. Na uitvoerig overleg is besloten om het Oud Limburgs Schuttersfeest naar 2021 te verplaatsen. Dit besluit is in samenspraak met de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de gemeente Peel en Maas genomen.   Deze week heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Zo zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. De voorbereidingen en de opbouw van een OLS vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren...
27 maart 2020
Lieve schuttersvrienden en – vriendinnen,   Er bereiken mij vaak vraagstellingen over onduidelijkheden en het standpunt vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie over bijvoorbeeld de organisatie van  (bonds)schuttersfeesten,  hoe om te gaan met de koningsparen, doorschuiven van bondsschuttersfeesten etc. en hierin is het wellicht goed om jullie meer duidelijkheid te scheppen over de werking van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. De Oud Limburgse Schuttersfederatie is, zoals het vastgelegd is in de Statuten een federatie, die tot doel heeft het schutterswezen te bevorderen en de aloude Christelijke schutterstraditie te behouden en zij tracht dit doel te bereiken door het geven van advies bij de organisatie van schuttersfeesten, schietwedstrijden en optochten. Een van de andere doelstellingen is het bevorderen van samenwerking tussen schutterijen of schuttersbonden in...
25 maart 2020
Natuurlijk kent iedereen het Limburgs Schutterstijdschrift. Ook in Noord-Brabant kent men een soortgelijk kwartaalblad, echter heet dit daar de Gildetrom. Onlangs verscheen in de 67e jaargang het eerste nummer van 2020 met 44 pagina’s boordevol Brabants Gildenieuws en daarin kunt u teruglezen:   Kringvergadering anders dan anders; Gruun Schut in Gemert bloeit door eeuwenoude traditie; Gilde Cuijk stopt ermee; Stichting Beheer Gildeattributen ondertekent contract met eerste slapende gilde; Vrij gildefeest Sint Joris Moergestel; Voor elkaar, met elkaar; Jeugd binnen het Gilde; Dit jaar viert Heumense Sint Georgius Gilde haar 575e verjaardag; Opening herbouwde kasteelpoort in Blitterswijck; Diefstal bij de kerststal leidt tot verbroedering gildes; Gilden ‘On Ice; Zes nieuwe leden Sint Willebrordusgilde Heeswijk; Siska van Dongen vijftig jaar gildezuster van...
25 maart 2020
Hoi, Lieve schuttersgemeenschap,   Wij hebben voor hetere vuren gestaan! Het corona virus mag geen schade brengen aan onze gemeenschap. Wij hebben iedereen nodig, mogen niemand laten vallen, Als de crisis voorbij is moeten we er weer voltallig staan. Trek je body-warmer aan, laat zien dat je er bent, Dan laat je zien dat je niemand vergeet. Jullie allen zijn in mijn gebed.   Heb veel moed, kracht, hoop en vertrouwen in de toekomst.   Met hartelijke groeten aan jullie allen.   Pater Herman Bergsma CSsR Lid schutterij St. Barbara Tungelroy.    
22 maart 2020
In maart 2020 verscheen alweer de 126e editie van het Limburgs Schutterstijdschrift en wederom boordevol met schuttersnieuwsfeiten en wetenswaardigheden. Zo leest u o.a.:   Jeugd; Eerbetoon in Amstenrade; Investituur Orde van de Rode Leeuw; Kenjer-OLS door de ogen van de kinderen; Voorbereidingen ZLF Schimmert in volle gang; OLS2020 Meijel Dè rakt òw; Familie Ritzen-Dols: ‘De schutterij betekent alles voor mij’ Federatieve schuttersdag Gelderland; Zestig jaar schuttersbond Berg en Dal’ Henk Vossen uit Tegelen: Ere-ambassadeur Cultuur Limburg; Mini-expo zet OLS-winnaar Meijel in de kijker; Werken volgens de OLS-Normen loont altijd!; Hoe anders was dat vroeger?; Symposium ‘Gildewezen in Nederland: Verleden – heden – toekomst’; De KNSA-Certificering; Een bijzondere tweeling; Passiespelen in het museum; Vogelschieten Sint Jan Nieuwstadt: Oude...
21 maart 2020
Onze Europese schutterskoning heeft een boodschap aan het papier toevertrouwd en wil deze delen met zijn Europese schuttersvrienden en -vriendinnen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie   Beste leden van de Oud Limburgse Schuttersfederatie,   Helaas is er in deze moeilijke tijd nog geen mogelijkheid om onze liefde voor het schutterswezen op straat te tonen .     Reeds vele activiteiten zijn ten prooi gevallen aan het Corona virus en er zullen er waarschijnlijk nog volgen. Niemand kan een inschatting maken van wat er gaat gebeuren en wat de toekomst brengt.  Maar gezien de huidige omstandigheden binnen Europa is dit onvermijdelijk en ook de enige juiste beslissing om ervoor te zorgen dat dit vreselijke virus zich niet verspreiden kan. Met man en macht werken onze hulpverleners voor onze gezondheid. Uw eigen gezondheid, de gezondheid van familie en...
18 maart 2020
Pastor Ed Mutsaerts, priester van het bisdom Roermond, is 13 maart in Stramproy overleden op 63-jarige leeftijd. Hij was de broer van Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch. Pastoor Mutsaerts was actief als Moderator van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Ed Mutsaerts, geboren in Tilburg, deed zijn opleiding op Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1981 werd hij tot priester gewijd. Zijn pastorale loopbaan begon hij als kapelaan in Echt en later in Weert. In 1987 werd hij pastoor in Stramproy en midden jaren negentig pastoor in Nederweert. In 2008 moest hij Nederweert verlaten wegens ziekte. Hij ging toen tijdelijk inwonen bij zijn priesterbroer in de pastorie van Heeze. Vanaf het midden van dat jaar assisteerde hij in de parochie in Geldrop. Vanaf september 2010 was hij pastoraal werkzaam in achtereenvolgens Heeze, Budel en Valkenswaard. Begin 2018 kreeg pastor...
18 maart 2020
Beste Schuttersvrienden en -vriendinnen,   “Als de nood aan de man komt” zo luidt een bekend spreekwoord.   Het betekent dat wanneer het ernstig wordt dan.....   Iedereen in Nederland en Vlaanderen en in de rest van de wereld staat voor een enorme opgave. De corona-crisis grijpt op een ongekende manier om zich heen. Iedereen krijgt er mee te maken. Voor ons als schutters, gildebroeders en gildezusters betekent dit dat we in ons werk, in ons gezin maar ook in de schutterij  geraakt worden. Allereerst past het om elkaar toe te wensen dat we het virus zelf overleven. Sterkte voor degene die in hun omgeving of zelf getroffen worden door het virus.   Schutterijen, gilden en broederschappen in onze beide Limburgen kennen een vaak eeuwenoude historie én zijn juist vaak opgericht om hulp en bescherming te bieden in roerige tijden. Vriendschap en gezelligheid...
11 maart 2020
Beste, De organisatie van het OLS 2020 Meijel heeft besloten om de loting optocht van a.s. vrijdag 13 maart te verplaatsen naar april vanwege het coronavirus. Waarom heeft de organisatie deze keuze gemaakt? Meijel ligt aan de grens van Brabant en voor deze gehele provincie zijn onlangs maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Als organisatie onderkennen wij het risico op verdere verspreiding en nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom gaat de loting van de OLS optocht ‘loote, loëpe en böllekes’ op 13 maart niet door. De nieuwe datum in april hoort u zo snel mogelijk van ons. Wij rekenen op uw begrip voor deze genomen beslissing. Met vriendelijke groet, OLS 2020 Meijel
16 februari 2020
Op zondag 5 juli wordt het Oud Limburgs Schuttersfeest 2020 Meijel gehouden en een belangrijk onderdeel van deze dag is de optocht. Om de volgorde van de stoet te bepalen, wordt op 13 maart het eerste evenement van het Oud Limburgs Schuttersfeest  georganiseerd onder de naam ‘Loote, loeëpe en böllekes’.   Ook dit evenement laten we niet onopgemerkt voorbijgaan en langs deze weg nodigen wij u van harte uit om deze avond samen met ons te beleven. Voorafgaand aan de loting zullen de ‘Gruun van Méél’, met uiteraard het zestal en d’n Um, onder begeleiding van muziek opnieuw de heldentocht maken door de Dorpsstraat naar het Alexanderplein.  Vervolgens start het programma in d’n Binger waarbij de optochtvolgorde tot stand komt op basis van loting. Om helemaal in de OLS-sfeer te komen, kunt u tijdens de loting genieten van diverse optredens. Er wordt tevens een loterij gehouden...