17 oktober 2019
Binnen de Oud-Limburgse Schuttersfederatie zijn een tweetal vacatures, die voor iedereen worden opengesteld om zich hiervoor kandidaat te stellen, dit betreft de functie van voorzitter van de telcommissie van het Oud Limburgs Schuttersfeest en voorzitter van de schietcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.   Voorzitter telcommissie   Functieomschrijving  Deze persoon geeft leiding aan de telcommissie tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest; Controleert de toegankelijkheid en huisvesting van de telcommissie; Voorziet het federatiebestuur gevraagd en ongevraagd van advies over eventuele aanpassingen betreffende de telcommissie; Voorziet de organiserende schutterij gevraagd en ongevraagd van advies over de huisvesting van de telcommissie;  Verantwoording  Deze persoon is verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de...

Nieuws

04 december 2018
De organisatie van het OLS 2019 is in volle gang. Reeds enige maanden zijn tientallen vrijwilligers samen het OLS 2019 aan het organiseren dat op 7 juli 2019 gehouden zal worden op het feestterrein en het schietterrein van Schutterij St. Sebastianus in Sevenum. Brief vanuit de organisatie 2019:    Besturen van de schutterijen lid van de OLS-Federatie.   Sevenum, 5 december 2018, Geacht bestuur,   De organisatie van het OLS 2019 is in volle gang. Reeds enige maanden zijn tientallen vrijwilligers samen het OLS 2019 aan het organiseren dat op 7 juli 2019 gehouden zal worden op het feestterrein en het schietterrein van schutterij St. Sebastianus in Sevenum. Nadat onze schutterij op 6 juli 2018 in Raam d’n Um wist te winnen in een spannende finale met schutterij St. Petrus en Paulus uit Susteren, werd de organisatie in Sevenum vol...
03 december 2018
Zaterdag 1 december 2018 werd het winnaarshoekje van het Oud Limburgs Schuttersfeest ingericht in het Limburgs schutterijmuseum te Steyl. Op deze dag was een afvaardiging van het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en delegaties van de schutterij Sint Servatius Raam, Sint Johannes & Sint Clemens uit Merkelbeek en natuurlijk het winnende schuttersgilde Sint Sebastianus uit Sevenum bijeengekomen om het winnaarshoekje te openen. Ook was een delegatie van de organisatoren van het Europees Schutterstreffen aanwezig.   De middag begon met het openingswoord door de voorzitter van het Limburgs Schutterijmuseum, de heer Henk Vossen, die alom de vrijwilligers prees, waarbij hij bijzondere aandacht besteedde aan Ria Jorissen, die samen met haar man, Sjeer, vrijwilligers zijn in het museum vanaf de heropening. Ria Jorissen werd op woensdag 13 juni uitgeroepen tot...
29 november 2018
Op verzoek van de werkgroep Kinjer-OLS van het OLS 2019 te Sevenum kan u HIER de uitnodiging voor deelname aan het Kinjer-OLS op dinsdag, 25 juni 2019 terugvinden.
17 november 2018
Vol trots presenteert Sint Sebastianus Sevenum hun logo van OLS 2019 Sevenum. "We zijn enorm blij met dit prachtige logo ontworpen door Jack Poels en Drukkerij Engelen. De voorbereidingen zijn al in volle gang... We gaan er samen een fantastisch OLS van maken!" Weej zeen os in ZaerUM!
14 november 2018
Schutters die per 1 januari 2019 stoppen als buksmeester, dienen vóór 1 december 2018 afgemeld te zijn. Indien dat niet wordt gedaan, dient in 2019 toch nog KNSA-contributie betaald te worden. Om een buksmeester bij de KNSA af te melden, dient de secretaris van uw schutterij een mail te sturen naar secr.olsfeest@olsfederatie.com.  Gelieve in het e-mailbericht de naam, voorletters, geboortedatum en het licentienummer van de buksmeester te vermelden. Het betalen van onnodige contributies vermijden ?  Laat zo spoedig mogelijk weten welke buksmeesters binnen uw vereniging niet meer in functie zijn !  
14 november 2018
Deze zondag 4 november 2018 vierde schutterij Sint Hubertus de naamsdag.s' Morgens werd door de schutterij de kerkdienst voor Aller Heiligen en er na het zegenen van de graven bijgewoond. s’Middags werden maar liefst 5 jubilarissen gehuldigd in een vol Sjuttershoehs. Namens de bond Juliana was Ger Heldens aanwezig om de jubilarissen te onderscheiden.Vanuit de Beringse schutterij voerde voorzitter Leon Peeters het woord en beschermheer Peter van Horen zorgden voor de bloemen. Jeugdlid Dana de Voigt ontving een waarderingsspeld voor haar 5-jarig lidmaatschap. Dana is begonnen als bordjesdrager en heeft vele prijzen gewonnen bij het luchtbuksschieten. Momenteel schiet ze mee met de zware buks en is ze lid van de drumband.Roger Steeghs (25 jaar lid) ontving de zilveren medaille en werd naast zijn schietprestaties ook geroemd voor zijn inzet bij de schutterij vanwege zijn maandelijkse...
11 november 2018
Het Kapittel van de Orde van Sint Jan, verbonden aan de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray na de afscheidsdienst op zondag 11 november 2018 van Deken Smeets in zijn parochie Deken Smeets benoemd tot lid in de Orde van Sint Jan en daarmede is het na Loek Nelissen Senior (+), mevrouw Paula Defesche-Derks en Wim Bloemen (+) de vierde persoon, die deze Orde mag dragen.   In 2004 kwam Deken Smeets naar Venray toe en vanaf het eerste moment was er een klik tussen de schutterij en de Deken. Deken Smeets was geen onbekende binnen het schutters- en gildewezen, omdat zijn peetoom keizer was van een andere schutterij.   Een jarenlange samenwerking begon en vele activiteiten werden samen op touw gezet, zoals:   Het inzegenen van de kermisattracties Het opnieuw laten trekken van de Sacramentsprocessie. Het opnieuw laten trekken van de Lichtprocessie naar de...
09 november 2018
Ook in 2019 wordt weer de jurycursus gegeven. De lessen vinden plaats op dinsdag, in het schutterslokaal van Sint Catharina te Stramproy en wel op de volgende data : 8-1, 15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2, 26-2 en 5-3.  De inhoud en de data is als volgt weer te geven:   08-01-2019          Voorstelronde, opbouw cursus, ethisch handelen van juryleden. 15-01-2019          Praktische aanwijzingen, opstelling nieuwe exercitie flankcolonne, opstelling nieuwe exercitie met minder dan 16 ingedeelde manschappen. 22-01-2019          Beste houding, mooiste geheel, beste defilé en beste commandant. 29-01-2019          Mooiste kleding, beste vaandeldrager, mooiste bordjesdrager en beste...
06 november 2018
VLAMO organiseert tijdens het weekend van 24 en 25 augustus 2019, een “Open Kampioenschap voor tamboer-majoors” en de “vlamo kampioenschap voor tamboer-majoors”. De vermoedelijke datum voor het Open Kampioenschap is waarschijnlijk op 24 augustus 2019. Dit nieuwe initiatief staat open voor tamboer-majoors, tambour-maîtres, drum majors, die de bevelvoering met mace hanteren. Elke tamboer-majoor, ongeacht het land van herkomst kan deelnemen en meedingen naar de titels. Deze wedstrijd wil de banden tussen tamboer-majoors aanhalen en hen tijdens een vriendschappelijke ontmoeting, laten wedijveren met elkaar met het oog op kwaliteitsverbetering. Deelnemen kan in de reeks marching en of show. Drie juryleden waarderen en becijferen de diverse prestaties. Deelnemers treden aan zonder korps en paraderen – showen tijdens het afspelen van een zelf gekozen digitaal muziekbestand. Tijdens hun...
27 oktober 2018
Het damesteam Brigitte, Tamara en Christ wist op 22 september 2018 het Limburgs Damesschuttersfeest in Maasniel te winnen en ‘de Ut’ terug te brengen naar België. Graag nodigen wij jullie dan ook uit op een receptie op vrijdag 16 november 2018 vanaf 20.00 uur. Feestadres: Zaal Barrier, Barrierstraat 11, 3960 Bree (Gerdingen) tegenover de Kerk. Wij hopen jullie te mogen verwelkomen om er samen een feest van te maken. Het bestuur Sint Catharina Beek