14 juli 2018
Bij Sint-Servatius Raam liggen een aantal gevonden voorwerpen.

Nieuws

01 november 2017
Tijdens de Hubertus viering zondag 29 oktober heeft schutterij Sint Hubertus Beringe vijf leden gehuldigd in het Sjuttershoehs. Een afvaardiging van de Bond Juliana was aanwezig om Jac van den Beucken te onderscheiden, met de gouden medaille met kroontje, voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Jac was jarenlang bestuurslid, secretaris en vicevoorzitter bij de schutterij. Louis Litjens was namens de EGS aanwezig om Tonny Kunzler, Dre Hanssen, Jan Jacobs en Bert Craenen te onderscheiden met een Bronzen Kruis van Verdiensten. Allen jubilarissen Hartelijk Gefeliciteerd.
28 oktober 2017
Vanaf zondag, 7 januari 2018 zal er een cursus voor Commandanten Nieuwe exercitie starten. Beschrijving van de opleiding voor Commandant Nieuwe Exercitie ongewapend en gewapend Van de aan te melden cursisten wordt verwacht dat ze enige jaren ervaring hebben met het deelnemen aan bonds- en OLS feesten van een schutterij. De eerste lessen worden besteed om de basisbewegingen (links- en recht= om, marcheren, paradepas, groeten, halthouden) te laten uitvoeren en zo nodig te corrigeren indien deze niet conform het exercitie reglement worden uitgevoerd. Voorts wordt de sabel exercitie en het marcheren met de sabel aangeleerd en wordt aangegeven hoe de houding van een commandant dient te zijn tijdens het geven van commando’s. De cursisten moeten bij toerbeurt commando’s aan de overige cursisten geven, waarbij ze op de juiste tekst en uitspraak worden beoordeeld. Vervolgens...
28 oktober 2017
Op donderdag, 5 oktober vond in Stramproy de diplomauitreiking plaats aan de geslaagden van de jurycursus 2017.  De onderstaande 12 personen zijn vanaf heden officieel jurylid van de OLS-Federatie : 1. Henriette Blokpoel 2. Peter Bongers 3. Truus Heekens 4. Kim Kluijtmans 5. Jos Palm 6. Marion Scheeren 7. Rob Steffanie 8. Wendy Steffanie 10. Boy Ubaghs 11. Martin Verhaeg 12. Truus Zelissen Aan iedereen een dikke proficiat en veel plezier in de uitvoering van uw nieuwe hobby ! Foto's van de uitreiking staan in een apart fotoalbum elders op deze website. In het nieuwe jaar zal ook een nieuwe opleiding starten.  Hierna volgt een overzicht van de data en het volledige programma voor de jurycursus 2018.  Naast deze cursus voor nieuwe juryleden staat er voor 2018, voorafgaand aan het schuttersseizoen en na de voorjaarsvergadering, een...
25 oktober 2017
Onderstaand bericht is van dhr. J.K.H. Duckers voor alle schutterijen en juryleden oude exercitie : Beste schuttersvrienden, Namens het OLS bestuur en de cursusleiding wil ik u ervan in kennis stellen dat de inschrijving voor de cursus oude exercitie weer is geopend. De inschrijfperiode loopt tot zaterdag 4 november 2017.  De cursus gaat van start op zondag 5 november 2017 om 08.45 uur in : Sporthal de Baneberg Banebergpassage 110 6371 HW Schaesberg (Nederland) Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid van de sporthal. U kunt zich inschrijven voor de onderdelen beginner, aspirant commandant, commandant, commandant instructeur. De cursusdata zijn : November 5, 12, 19, 26 December 3, 10, 17, Theorie Januari 7, 14* 21, 28 Februari 4, 18, 25 Maart 4, 11 * theorie vanaf 10.00 uur Examen schriftelijk en start praktijk op zondag, 25...
21 oktober 2017
Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert dit najaar diverse gratis workshops. Een daarvan breng ik graag in het bijzonder onder uw aandacht, namelijk de workshop ‘Boekhouden voor culturele stichtingen en verenigingen’ o.l.v. Dion Daemen en Marc Sullot van Kallen Accountants en Adviseurs. Zij hebben jarenlange ervaring met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties.   De workshop is bedoeld voor penningmeesters en secretarissen van culturele stichtingen en verenigingen. De docenten, die jarenlange ervaring hebben met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties, lichten in de workshop de belangrijkste basisbeginselen van boekhouden toe. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden laten zij zien hoe de financiële administratie en verantwoording idealiter in elkaar moeten steken, zodat op inzichtelijke wijze verantwoording...
21 oktober 2017
Belangrijke wijziging Sociale Hygiëne en diploma’s Bron: http://www.svh.nl/nieuws/wijzigingsocialehygiene Al sinds 2011 geldt dat iedereen die een Drank- en Horecavergunning wil aanvragen bij de gemeente, ingeschreven moet staan in het Register Sociale Hygiëne (hierna: Register). Dit is een landelijk openbaar, digitaal register waarin iedereen die voldoet aan de eisen van Sociale Hygiëne is bijgeschreven. Wanneer je bent bijgeschreven in het Register ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne (hierna: Verklaring). De Verklaring is het bewijs dat je bent bijgeschreven in het Register. Deze Verklaring kan alleen worden afgegeven door de Landelijke Examencommissie SVH (hierna: LEC-SVH). Het Register kan door gemeentes worden geraadpleegd bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een Drank- en Horecavergunning. Wanneer iemand niet in het Register is opgenomen,...
14 oktober 2017
Beste heer/mevrouw, Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert dit najaar diverse gratis workshops. Een daarvan breng ik graag in het bijzonder onder uw aandacht, namelijk de workshop ‘Boekhouden voor culturele stichtingen en verenigingen’ o.l.v. Dion Daemen en Marc Sullot van Kallen Accountants en Adviseurs. Zij hebben jarenlange ervaring met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties. De workshop is bedoeld voor penningmeesters en secretarissen van culturele stichtingen en verenigingen. De docenten, die jarenlange ervaring hebben met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties, lichten in de workshop de belangrijkste basisbeginselen van boekhouden toe. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden laten zij zien hoe de financiële administratie en verantwoording idealiter in elkaar moeten steken, zodat op inzichtelijke wijze...
14 oktober 2017
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie werd het 10.000e lid van de federatie verwelkomd. Bij de OLS-federatie zijn de schutterijen in Nederlands en Belgisch Limburg aangesloten die deelnemen aan het OLS. Dankzij de digitale ledenadministratie, die met hulp van de Provincie Limburg gerealiseerd is, is er een goede kijk op de ontwikkeling in het aantal leden. Zo is gebleken dat de federatie in het afgelopen half jaar een groei doormaakte van ruim driehonderd leden. Twintig jaar geleden stond de teller nog op 7.500 schuttersleden. Het 10.000e lid is de elfjarige Kyana Van den Boer, die is aangesloten bij schutterij St.-Joris Kaulille (B.). De schutterij van Kaulille mag zich door een actief jeugdbeleid verheugen in een groeiende aanwas van de jeugdige aanhang. De jeugdigen gaan volledig gekleed in gildetenue en maken na een muziekopleiding gewoonlijk...
14 oktober 2017
Zondag 24 september hebben wij het koning schieten gehouden. Nadat we de koning van 2017, Frans Litjens, hadden afgehaald bij café Manders, werd hij op het schietterrein door de voorzitter bedankt voor de inzet in het afgelopen jaar. Nadat de openingsschoten waren gelost kon de strijd om het koningschap van 2018 beginnen. Er waren 112 schoten nodig om de koningsvogel naar beneden te halen.De gelukkige schutter was Pieter Maessen, 1 jaar lid van de vereniging, die in het seizoen 2018 als koning zal aantreden. Hij heeft zijn vrouw Miek gevraagd of zij in dat jaar de koningin wil zijn die hem wil begeleiden tijdens de diverse schuttersfeesten. Na het in ontvangst nemen van de vele felicitaties en de koningspenning was het nog lang gezellig. 
10 oktober 2017
Na de huldiging door de gemeente Kinrooi op vrijdag, 1 september en de huldiging op het Provinciehuis te Hasselt op woensdag, 27 september is het tijd voor de receptie van OLS winnaar Sint-Servatius Raam op zaterdag, 14 oktober in De Spaenjerd aan de Maasstraat te Ophoven (Kinrooi).