Oorzaken waarom het mis kan gaan

Als een schutterij in zwaar weer zit, ligt dat altijd aan een palet van redenen die in samenspel met elkaar tot een negatieve spiraal hebben geleid. De belangrijkste zijn:
 
Een zwak bestuur
 • Onvoldoende kennis en kunde c.q. kwaliteit (mede door gering/afnemend aantal leden)
 • Voorzitter of een ander bepalend bestuurslid blijft te lang zitten, drukt negatieve stempel op geheel
 • Geen expliciet toekomstgericht beleid, dat afgestemd is om jeugd ingebonden te houden.
 • Interne onenigheid die voortdurend ‘onderhuids’ de sfeer en slagkracht aantast. Hierdoor ontstaat verzuring en wellicht (machts)rivaliteit die tot algehele machteloosheid kan leiden
 
Natuurlijk verloop
 • Enkele (dominante) families met veel leden stappen eruit of sterven uit
 • Vergrijzing
 • De jeugd die tot ca. het 18e levensjaar via familie actief lid was, komt in een leeftijd dat andere zaken belangrijker zijn, en keert na pakweg hun 25e levensjaar (wanneer ze toe zijn aan huisje, boompje, beestje) niet meer (automatisch) terug.
 
Jeugd haakt af
 • De schutterij c.q. de schuttersfeesten zijn ‘saai’
 • Heeft geen doorzettingsvermogen
 • (Te) weinig druk/steun van ouders
 • Wil niet bij een ‘bejaardenclub’ horen
 • Veel minder (innerlijke) voeling met (cultuur-historische) achtergronden en betekenissen = geen ‘natuurlijke’ aantrekkingskracht
 • Is niet meer bereid om in een uniform te lopen
 
Onvoldoende draagvlak in samenleving
 • In zichzelf gekeerd
 • ‘Saaie schuttersfeesten’ die alleen om het schieten draaien
 • Negatief imago als ‘zuipfeest’
 • “Ze presteren niets meer”
 • Geen (goede) PR
 
Financiële problemen
 • Minder leden en ereleden = minder inkomsten
 • Mogelijk wegvallen van gemeentelijke subsidies
 • Glijdende schaal, zeker wanneer tegenvallers, zoals mislukte c.q. verregende feesten
 • Moedeloosheid leidt tot machteloosheid
 • Irritaties over en weer, die van kwaad tot erger gaan
 
Dit zijn dus standaardproblemen die, wanneer van toepassing, moeten worden vertaald naar specifieke oplossingen in de vorm van maatwerk. Bovenstaande inventarisatie geldt dan ook eerst en vooral als een referentiekader, evenals de resultaten die uit de online Vitaliteitsscan.