Commissies

De Oud Limburgse Schuttersfederatie telt heel wat commissies en gerelateerde organisaties. De organisaties zijn via een apart menu te benaderen.
Hierna sommen we in alfabetische volgorde de 8 commissies op die opereren onder de vlag van de OLS Federatie:


Automatiseringscommissie

De automatiseringscommissie houdt zich bezig met alle zaken op het gebied van ICT en automatisering.
Denk hierbij aan de ledenadministratie, websitebeheer, uitslagverwerking OLS en Kinjer-OLS, advies ten behoeve van OLS-organisatoren op vlak van ICT en Communicatie en vraagstellingen op het gebied van moderne communicatiekanalen.


Commissie WijSchutterij

De commissie WijSchutterij is ontstaan uit de werkgroep E-Learning (Cultuureducatie) en heeft als doel het laten kennismaken van de schoolgaande jeugd met het schutters- en gildewezen. Dit gebeurt op een interactieve en moderne manier door middel van het bouwen van een portal en het exploreren en gebruiken van de mogelijkheden binnen het schoolonderwijs.


Jeugdcommissie

De jeugdcommissie organiseert activiteiten voor jeugdige leden van de schutterijen.


Muziekcommissie

De muziekcommissie behartigt de muzikale belangen binnen het schutters- en gildewezen.
Deze commissie stimuleert, motiveert en inspireert alles op het gebied van de muzikale ondersteuning voor schutterijen, denk aan opleidingsplannen, nieuwe muziekwedstrijden enz.
 

Normencommissie

De normencommissie houdt zich bezig met het beheer en de actualisatie van de algemene wedstrijdnormen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.


Opleidingscommissie

De opleidingscommissie houdt zich bezig met de organisatie van opleidingen in het kader van het schutters- en gildewezen en dan met name op het gebied van jurering en exercitie.


Schietcommissie Oud Limburgs Schuttersfeest

De schietcommissie is verantwoordelijk voor een goed verloop van de schietwedstrijden. 
Dit betreft specifiek de wedstrijden van het persoonlijk federatiekampioenschap en het Oud Limburgs Schuttersfeest, zijnde zowel tijdens de OLS-zondag als de kavelwedstrijden in het daarop volgende weekend.
 

Wedstrijdcommissie Oud Limburgs Schuttersfeest

De wedstrijdcommissie van het Oud Limburgs Schuttersfeest houdt zich bezig met de organisatie c.q. aansturing van de wedstrijden op het Oud Limburgs Schuttersfeest. Deze wedstrijdcommissie bestaat uit het wedstrijdsecretariaat en de telcommissie, daarbij ondersteund door de automatiseringscommissie. Zij zorgen ervoor dat juryleden hun taken zonder problemen kunnen uitvoeren en verwerken de uitslagen.