OLS feest

Hierna volgen de winnaars van prijzen tijdens de optocht- en terreinwedstrijden die werden georganiseerd op het OLS te Sevenum op 7 juli 2019. In dit bestand kan u alle uitslagen terugvinden (let op: 132 pagina's). Deze uitslagen zijn tot 1 augustus 2019 onder voorbehoud. Per 1 augustus worden deze definitief. Zie ook https://www.ols2019.eu/uitslagen/ Opmerkingen kan u tot 1 augustus 2019 richten aan wedstrijdcom@olsfederatie.com. 1. Optocht Onderdelen   1. ...
08 jul 2019
Hierna treft u de definitieve schietboomindeling aan van het korpsschieten op zondag, 7 juli tijdens het OLS te Sevenum en van het jeugdschieten op zaterdag, 13 juli.  Schietboomindeling korpsschieten op zondag, 7 juli Schietboomindeling jeugdschieten op zaterdag, 13 juli Verder staat nu ook de planning voor de deelnemende schutterijen aan de diverse wedstrijden op het terrein vast.  Hierbij merken wij op dat het tijdrooster niet ter discussie staat en hierover kan...
16 jun 2019
Hierna treft u de schietboomindeling aan van het korpsschieten op zondag, 7 juli tijdens het OLS te Sevenum.  Verder heeft de wedstrijdcommissie van de OLS Federatie ook de deelnemende schutterijen aan de diverse wedstrijden op het terrein in kaart gebracht.  Hierbij merken wij op dat het tijdrooster niet ter discussie staat en hierover kan dan ook niet onderhandeld worden.  Voor de terreinwedstrijden waarbij geen tijden zijn aangegeven, wordt onderstaand...
24 mei 2019
Geachte,   Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de officiële loting van het OLS 2019: Kögel & Kunst!   Op zaterdag 23 maart 2019 is het zover. Het allereerste échte OLS evenement in Sevenum: De loting van de optochtvolgorde van het OLS 2019. Het wordt een loting als nooit tevoren. Alsof de loting zelf nog niet spannend genoeg is, pakken wij groots uit met Kögel & Kunst: Een kunstzinnig en kleurrijk spektakel op het grote Raadhuisplein naast de kerk,...
16 feb 2019