Samen Sterk

Samen sterk is een ondersteuningsprogramma voor verenigingen die merken dat zaken stroef lopen, of waarbinnen zelfs al serieuze problemen aan de orde zijn. In het laatste geval speelt meestal een gebrek aan bestuurskracht een bepalende rol.
 
Samen sterk is in eerste instantie gericht op het in kaart brengen van de stand van zaken. Daarvoor hebben we een vitaliteitscan samengesteld. Hierbij wordt de privacy strikt gerespecteerd. Je kunt die scan geheel vrijblijvend invullen en krijgt een nadere toelichting als je je emailadres invult.
 
Desgewenst volgt een nader gesprek met het bestuur. In dit gesprek wordt zo goed mogelijk geïnventariseerd of ondersteuning via Samen sterk kans van slagen heeft. Wanneer dat (in principe) het geval is, stellen we met elkaar een op maat gemaakt ondersteuningsprogramma samen dat tot doel heeft om ‘de trein weer op de rails te zetten’. Dit ondersteuningstraject wordt door de bank genomen in een tijdsbestek van 4 tot 5 maanden uitgerold. Hierbij vind je een algemene samenvatting van het vernieuwde Samen sterk-programma. 
 
Verdere ondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden, waaronder via het GRIND-programma. Samen sterk maakt hier deel van uit. GIND is een overkoepelend project voor schutterijen aangesloten bij de OLS-federatie, de harmonieën, fanfares en brassbands die aangesloten zijn bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), zangkoren aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en tamboerkorpsen aangesloten bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT).

Vragen en opmerkingen kunnen worden gericht aan Jos Gerits, via info@josgerits.eu