Samen Sterk

​    Doe de Test

 

Ondersteuningsprogramma voor schutterijen

Samen sterk

We leven in complexe tijden, waarin verenigingen er hard aan moeten trekken om het ledenaantal op peil te houden en met name de jonge generaties in te binden. De grote uitdaging daarbij is, dat resultaten uit het verleden, géén garantie bieden voor die toekomst.
Helaas lukt het niet alle verenigingen om die vitaliteit te waarborgen. Sterker nog, een aantal schutterijen die bij de OLS-federatie zijn aangesloten, hebben moeite om het hoofd boven water te houden. We noemen die verenigingen niet meer zelfredzaam, dat wil zeggen dat ze zonder ondersteuning van buiten niet in staat zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.
Daarom is in opdracht van de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS), en met financiële ondersteuning van het Huis van de Kunsten, door Jos Gerits een programma ontwikkeld om die verenigingen te ondersteunen. Dit ondersteuningsprogramma heet Samen Sterk en omvat een Vitaliteit-scan en een Algemene handleiding die u hier als pdf kunt downloaden. Daaraan is een groeidocument met de titel Effectief communiceren door verenigingen toegevoegd.

Om een eerste stap naar die vitale en duurzame toekomst te zetten, kunt u geheel vrijblijvend de Vitaliteit-scan invullen om te bepalen of en zo ja op welke onderdelen uw vereniging tekortschiet. De resultaten kunnen alleen door uzelf direct na het invullen van de vragen worden bekeken. Als u daarbij uw contactgegevens invult, ontvangt u binnen enkele dagen op basis van strikte vertrouwelijkheid een nadere analyse en wordt, indien nodig en gewenst, met u geheel vrijblijvend in gesprek gegaan over eventuele ondersteuning.

Voor nadere informatie en/of toelichting: Jos Gerits, 0031-6-50251005 of info@josgerits.eu.