Voorzitter
Dhr. Th. Looymans
Dr. Poelsstraat 10
6039 CL Stramproy
Nederland
(06) 52 60 36 75
Vice -voorzitter
Dhr. J. van Rooij
Bloemendaalseweg 20
5768 PX Meijel
Nederland
(06) 19 18 12 08
Secretaris
Dhr. G.E. Reef
Heidebeemd 9
6006 VT Weert
Nederland
(06) 25 37 28 05
Penningmeester
Dhr. Evert Reef
Heidebeemd 9
6006 VT Weert
Nederland
(06) 25 37 28 05

Schuttersbond Eendracht Maakt Macht Weert

De kantonnale bond E.M.M

Zoals al aangegeven, vormen de onderlinge verbondenheid en de worteling in de plaatselijke gemeenschap belangrijke kenmerken van het schuttersgebeuren. Daarnaast ontstonden, met het toenemen van de ontspanningsactiviteiten, steeds meer contacten en werden de krachten gemeten in onderlinge schietwedstrijden met schutterrijen uit de omgeving.

Ongetwijfeld hebben de toegenomen vervoersmogelijkheden aan het begin van de 20ste eeuw ook aan deze ontwikkelingen bijgedragen. Binnen de schutterswereld ontstond er behoefte aan grotere organisatieverbanden, en de schutterijen uit het land van Weert hebben bij het ontstaan daarvan een belangrijke rol gespeeld. Het besef groeide, dat niet volstaan kon worden met de schietwedstrijden, maar dat de concoursen aantrekkelijker moesten worden gemaakt door de organisatie van allerlei bijwedstrijden waarin de schutterij in zijn geheel op bepaalde onderdelen werd beoordeeld.

Hiervoor waren onderlinge afspraken noodzakelijk en zo ontstond in oktober 1896, op initiatief van de schutterij St. Job uit Leuken, de Kantonnale Bond Eendracht Maakt Macht, waarbij zich in eerste instantie acht korpsen uit Weert en omgeving aansloten. Naast St. Job Leuken waren dat St. Mathias Weert Maaspoort, St. Hiëronymus Weert Biest, St. Oda Weert Boshoven, St. Sebastianus Weert Laar, St. Antonius Budel, St. Lucie Nederweert en St. Catharina Stramproy. Iedere vereniging werd door één lid in het Bondsbestuur vertegenwoordigd. Voor andere regio's werkte dit Weerter voorbeeld aanstekelijk, want in de jaren daarna ontstonden in Nederland en Belgisch Limburg nog acht regionale bonden.

De bond maakte zijn statutaire doelstelling, om de samenwerking tussen de schutterijen te bevorderen en het schuttersgebeuren te stimuleren, in alle opzichten waar en groeide zo in de loop van de jaren tot een niet meer weg te denken organisatie met 24 aangesloten
schutterijen.