Stichting Vrienden van het Limburgs schutterswezen

Dit is een stichting die tot doel heeft vrienden (buiten het schutters- en gildewezen) te werven om een jaarlijkse financiële ondersteuning te verlenen aan deze Stichting. De Vrienden gebruiken de lidmaatschapsgelden om projecten en innovatieve initiatieven -  vooral in het kader van jongerenbeleid – uit het Limburgse Schutterswezen te ondersteunen. Ook steunen zij diverse andere stichtingen zoals het Limburgs Schutterstijdschrift en het Schuttersmuseum.
 

Het bestuur van Stichting Vrienden van het Limburgs schutterswezen ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Jan Berden
Penningmeester: Tjeu Geurts
Leden: oud-voorzitters OLS
Ledenadministratie: Henk Smeets
 

Wilt u lid worden?

Stuur dan in een e-mailbericht met vermelding ‘nieuwe vriend’ je naam, adres en rekeningnummer aan henksmeets_85@msn.com.