Stichting Vrienden van het Limburgs schutterswezen

Dit is een stichting, bestaande uit de voormalige voorzitters van de organisatie van het schutters- en gildewezen en deze stichting heeft tot doel om vrienden (buiten het schutters- en gildewezen) te werven om een jaarlijkse financiële ondersteuning te verlenen aan deze Stichting, die vervolgens ten goede komt aan diverse andere stichtingen, zoals het Limburgs Schutterstijdschrift.