Vereniging van de OLS buksmeesters

De Vereniging van OLS-Buksmeesters bestaat uit Björn Sluijsmans (voorzitter), Bernie van Lierop (secretaris) en de bestuursleden John van der Beek, Peter Berben en Thijs Aengevaeren.
De doelstelling van deze stichting is om haar leden en donateurs in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen, het schieten mogelijk te maken voor de leden van alle in Nederlands-Limburg, of in het onder de aldaar gevestigde bonden, vallende ressort, gevestigde schutterijen, schuttersgilden en schutbroederschappen, mits deze zijn aangesloten bij de Oud Limburgse Schuttersfederatie.


Voor meer informatie kijkt u op de website https://sites.google.com/site/olsbuksmeester/.