26 november 2020
Nog niet heel lang geleden dacht de redactieraad met heel veel moeite de 129e editie van het Limburgs Schutterstijdschrift gevuld te krijgen, maar bijzonder trots zijn wij op onze redactieraad, want u zult maar liefst 64 pagina’s boordevol schuttersnieuws vanuit alle schuttersbonden kunnen lezen.   Maar aan deze uitbreiding zit ook een klein nadeel, want door de Kerstdrukte bij onze Drukkerij moeten wij ook mededelen dat de verspreidingsdatum enkelen dagen vertraging oplevert. U hoeft vooral niet ongerust te zijn, want onder de Kerstboom, voorzien van een kopje koffie en iets lekkers kunt u zeker volop genieten van dit nieuws uit ons schutters- en gildewezen.   Natuurlijk rekenen wij op uw begrip en wij hopen zeker dat iedereen zal mogen genieten van de Kerstdagen, alhoewel het Kerstfeest dit dit jaar zeker op een andere manier beleefd zal worden. Één ding is duidelijk:...

Nieuws

18 november 2020
Iedereen die het Limburgs Schutterijmuseum ooit al bezocht heeft, werd natuurlijk getrokken door de prachtige opstelling van de Gouden Koets, de prominent in de vitrines tentoongesteld is. Deze opstelling is afkomstig uit de handen van Theo van Lieshout en Frank Poeth. Woensdag 4 november 2020 werd de gouden koets officieel geschonken aan het Limburgs Schutterij Museum.   Ontstaan Gouden Koets   Op 6 september 1898 schonken de inwoners van Amsterdam de Gouden Koets aan Koningin Wilhelmina.  De Gouden Koets is vooral bekend omdat hij jarenlang is gebruikt op Prinsjesdag. De Nederlandse koning en koningin worden normaal gesproken in de koets naar de Ridderzaal gebracht om daar de Troonrede voor te lezen. Vanwege een grootscheepse restauratie van het gouden rijtuig, wordt sinds 2016 de Glazen Koets gebruikt. De Koets wordt getrokken door acht paarden Aan de bovenkant van...
15 november 2020
Deinze - Het Europees Schutterstreffen (EST), dat normaal gezien op 20, 21 en 22 augustus 2021 zou plaatsvinden in Deinze, is met een jaar uitgesteld. Het evenement lokt gemiddeld 30.000 schutters uit alle uithoeken van Europa en dat is door het coronavirus niet haalbaar. De gemeenteraad moet haar goedkeuring geven over de nieuwe datum. Het Europees Schutterstreffen wordt met een jaar uitgesteld. Indien de Deinse gemeenteraad het licht op groen zet, vindt het evenement plaats op 19, 20 en 21 ­augustus 2022.  Het EST wordt is een driejaarlijks evenement waarbij schuttersgilden uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten. Op initiatief van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ vindt de twintigste editie in Deinze plaats. Door het coronavirus haakten heel wat schuttersgezelschappen af en daarom werd beslist om...
07 november 2020
Op 12 januari 2021 start de OLS Federatie, voor zover Covid19 dat toelaat, een jurycursus voor startende juryleden. De cursus bestaat uit 9 lessen op dinsdagavond in de periode januari-maart, een praktijkstage en 2 afsluitende bijeenkomsten in september en vindt plaats in het MFC Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100 te 6097 AE Heel. De bijeenkomsten starten om 19.30 u. tot (ca.) 21.30 u. De cursussen worden verzorgd door Wim Hoenen (terreinwedstrijden), Paul Hazen (wedstrijden tijdens de optocht) en Han van Deursen (ethiek en kunstzinnige vorming). Bij het met goed gevolg doorlopen van deze cursus ontvangt u een officieel certificaat van de OLS Federatie en wordt u toegevoegd aan het jurybestand van de Federatie. De kosten voor deze cursus bedragen € 65,- p.p. Bent u lid van een schutterij, aangesloten bij de OLS-federatie? Dan dient u in te schrijven via de secretaris van uw...
04 november 2020
Sinds vanmiddag, woensdag 4 november, is voor de secretarissen van de schutterijen een nieuwe versie van de ledenadministratie beschikbaar.   Hoofdpagina in het nieuw Vanuit de hoofdpagina van de ledenadministratie heeft de secretaris toegang tot diverse handleidingen en adreslijsten. Verder worden op de homepage nieuwsberichten getoond die specifiek betrekking hebben op de ledenadministratie.  De handleidingen zijn ook beschikbaar via de download-pagina van deze website.   AVG Met betrekking tot de contactgegevens van iedere schutterij is er in de administratie een extra invulvakje toegevoegd in het gedeelte betreffende het secretariaat.  Elke secretaris met toegang tot de ledenadministratie kan via de hoofdpagina adressenlijsten opvragen met gegevens van andere schutterijen.  Op de website van de OLS Federatie wordt ook een...
03 november 2020
Mede naar aanleiding van de persconferentie, die wij allen vanavond waarschijnlijk hebben mogen horen, zal het u niet verbazen dat de Oud-Limburgse Schuttersfederatie ook vanuit de opgelegde maatregelen besloten heeft om:   De algemene ledenvergadering op vrijdag 27 november 2020 te moeten annuleren.   Wij gaan ervanuit dat U begrip heeft voor deze besluitvorming, immers gezondheid is ons allerbelangrijkste goed, wij willen u oproepen om zich te houden aan de opgelegde maatregelen, let op uw leden en uw naasten en hopelijk komen we elkaar snel op de sjöttewei tegen.   In december 2020 zult u de eerstvolgende nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie mogen ontvangen. U kunt natuurlijk uw (mogelijke) vragen, altijd naar ondergetekende sturen.
24 oktober 2020
Hierbij willen wij u in kennis stellen van het overlijden van Mevr, Fien Willems-Meertens Erelid van schutterij St. Sebastianus Mheer.   Met verdriet in ons hart vernamen wij het bericht dat op woensdag 21 oktober ons erelid Fien Willems-Meertens is overleden. "De Fien" trouwde op 26 oktober 1957 in Eckelrade met Jef Willems onze Generaal Buiten Dienst.    Jarenlang woonden zij in de Steegstraat, waar zij de huiskamer waren van onze schutterij. Voor uniformen en andere attributen moest je bij Jef zijn, onze fourier, maar eigenlijk wist iedereen dat Fien de drijvende kracht was.    Hun hoogtepunt was toen Jef de vogel afschoot in 1976 en zij het trotse koningspaar waren. In dat jaar was het hele gezin Willems-Meertens lid van de schutterij, alle kinderen waren muzikant of geweerdrager.    Het jaarlijkse hoogtepunt voor d'r Jef en de Fien was de...
15 oktober 2020
Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,    Afgelopen dinsdag heeft onze Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge ons allen toegesproken. De forse stijging van het aantal Corona-besmettingen heeft natuurlijk geleidt tot een aantal verscherpte maatregelen.    Naar aanleiding van de aanscherping van de maatregelen, hebben wij, als bestuur van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de Vereniging van OLS-Buksmeesters contact opgenomen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en -Zuid en buiten het eerder overeengekomen protocol, gelden de volgende maatregelen:    Kantine (eet- en drinkgelegenheid) gesloten (toiletten mogen wel open); Enige dat mag is er bestuurs- of commissievergaderingen houden (en dan kan ook een kopje koffie); Schietsport beoefenen kan in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief de buksmeester, die zien we dan als training/...
13 oktober 2020
Schutterij St. Willibrordus is genomineerd voor de Cultuurprijs Peel en Maas 2020. Dat was nog eens een leuke verrassing, zeker in deze ongewone tijden. Natuurlijk hopen wij deze prijs te winnen. Bij de cultuurprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Daar kun je voor stemmen. Dat kan nú via https://poll.app.do/publieksprijs-voor-de-genomineerden... Stem daarom nú op ons! Op schutterij St. Willibrordus Meijel én deel dit bericht. Waarom zijn wij genomineerd? Door het winnen van het Oud Limburgs Schuttersfeest hebben wij Meijel en de regio op de kaart gezet. Op een voor de schutterscultuur verfrissende en eigentijdse manier. Zoals wij als vereniging al jaren onze culturele traditie verbinden met vernieuwing.   Wij rekenen op uw medewerking en tag uw schuttersvrienden en -vriendinnen en stem nu! Delen, liken en reageren wordt op prijs gesteld.
07 oktober 2020
Op maandag 5 oktober 2020 jl. heeft tijdens het bestuursoverleg Frans Aelmans officieel afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van St. Urbanus Maasniel. Vervolgens is John Dörenberg tot ad-interim voorzitter van St.Urbanus Maasniel benoemd.    Door de huidige maatregelen rondom COVID-19 heeft het bestuur moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 oktober wederom NIET plaats te laten vinden en deze te verplaatsen naar een later en veiliger moment.  Dit heeft er toe geleid dat Frans Aelmans deze avond reeds tijdens de bestuursvergadering definitief afscheid heeft genomen als voorzitter en bestuurslid van Schutterij St. Urbanus Maasniel.    Frans heeft als bestuurslid vanaf 1985 en als voorzitter vanaf 2010 van onze vereniging vele hoogtepunten gekend. Niet alleen de vele overwinningen tijdens bondsfeesten van de MLSB en het...
02 oktober 2020
In memoriam: Theo Jacobs   Woensdag 23 september 2020 bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd erelid Theo Jacobs is overleden in de leeftijd van 87 jaar.   Bijna 62 jaar lang heeft Theo zich ingezet voor de Beringse schutterij. Hij was jarenlang bestuurslid, ruim 25 jaar vaandeldrager, meerdere malen Koning en 27 jaar lang heeft hij kogels gegoten voor de zware buks.   In 2003 heeft hij het Gouden Kruis van Verdiensten van de EGS ontvangen en werd hij benoemd tot erelid van de schutterij. In 2018 werd Theo onderscheiden voor zijn 60 jarig lidmaatschap bij de OLS federatie.   We verliezen in Theo een verenigingsman in hart en nieren.   Schutterij Sint Hubertus Beringe Wij condoleren de familie en natuurlijk de schutterij Sint Hubertus Beringe met dit grote verlies en wensen hun veel sterkte in de komende tjid.