20 september 2020
In overleg met de cursusleiders en instructeurs heeft de opleidingscommissie besloten om, i.v.m. diverse maatregelen rondom Covid 19 de cursussen exercitie en buksmeester (basis en praktijk) in het najaar/winter 2020 en voorjaar 2021 geen doorgang te laten vinden.  Wel start in het voorjaar 2021 (onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Covid 19) de vernieuwde opleiding voor aspirantjuryleden (theorie en stage). Daarnaast is de opleidingscommissie voornemens om in het voorjaar van 2021 een cursus aan te bieden voor bestuurders/aankomend bestuurders. Nadere informatie volgt. 

Nieuws

05 september 2020
In medialand noemen ze de zomerperiode komkommertijden, voor het schutters- en gildewezen zijn dit normaliter tropenmaanden: Het Oud Limburgs Schuttersfeest, het Zuid-Limburgs Federatiefeest, de bondsschuttersfeesten, kortom veel schrijfvoer en hoe tegenstrijdig is nu deze periode: Corona zorgt voor minder schrijfvoer en daarom is het ook zeer kundig, dat, samen met de schutters uit onze beiden Limburgen de redactieraad weer een schitterend Limburgs Schutterstijdschrift hebben samengesteld en wederom 48 pagina’s en u leest o.a.:   Ontwricht Samenkomen om af te schakelen in moeilijke tijden Een bijzondere dag in Meijel Opleidingscommissie OLS-Federatie 5 Juli OLS-zondag: Online schietspel Geen OLS, toch kamperen De schutterij van detoekomst: Sociaal en veel meer van het dorp Dag van de schutterijmuziek 2020 Ridderorde EGS Jubilarissen Van de bestuurstafel...
04 september 2020
Bij de meeste schuttersfeesten komt men rond het middaguur aan en vertrekt men weer als de prijzen zijn uitgereikt. Dat schutters van tent en wei houden is bekend. Waarom dan niet wat langer genieten en er een weekendje van maken? Dat dacht een groep Waubachse schutters althans en richtte het kampeercomité D’r Sjeve Hiering (de scheve haring) op. In 2008 namen we op uitnodiging van apotheker en vrijschut Kees Roozen deel aan een groot gildefeest in zijn geboortedorp Moergestel. Het feest op zondag verregende een beetje, maar op zaterdag hadden we een zonnige wandeling naar de La Trappe-brouwerij. Dat eerste kampeeravontuur beviel erg goed dus vanaf 2009 ligt een deel van St. Joseph praktisch elk OLS op een vlakbij gelegen camping. Meestal is het programma ruwweg hetzelfde. Op vrijdag bouwen de kwartiermakers de eigen en de gezamenlijke tent op. Daarna avondeten en de optochtroute en...
03 september 2020
Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,   Bijgaande ontvangen jullie de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie van september 2020.   Deze nieuwsbrief is verstuurd naar alle verenigingssecretariaten en de personen, die zich hiervoor hebben aangemeld. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrief verloopt via deze mail secr.olsfederatie@olsfederatie.com. U mag deze nieuwsbrief doorsturen naar uw leden. Voor het downloaden van de nieuwsbrief, klik hier!
03 september 2020
Per 1 september 2020 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen de Stichting Limburgs Schutterijmuseum. Henk Vossen neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Gerard Fokkens. Met de benoeming van Gerard Fokkens is het bestuur van mening een waardige opvolger te benoemen, die de komende jaren de belangen van het Limburgs Schutterij Museum zal vertegenwoordigen.   Henk Vossen was  sinds 1997 voorzitter van het museum in Steyl, dat gelieerd is aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie en ijverde voor het behoud van de schutterijcultuur en haar erfgoed in Nederlands en Belgisch Limburg. Onder zijn bewind werd tot tweemaal toe museale huisvesting gerealiseerd in Steyl. Eerst in één van de kloosters en na de verwoestende brand in 2008, waarbij ook een deel van de collectie verloren ging, in de voormalige Rochuskerk. Vooral op initiatief van Vossen is de kerk verbouwd...
21 augustus 2020
Geheel onverwacht overleed op zondag 16 augustus ons gewaardeerd lid, André Smeets (1948). André en zijn vrouw Toos Smeets-Hendriks werden destijds lid van de Tungelroyse schutterij Sint Barbara. Niet verwonderlijk, want de familie Hendriks is 1 van de families waar de schutterij van Tungelroy op steunt.   Als geüniformeerd lid droeg André vaak achterop het vendel. Hij hield van het samenzijn en gezelligheid met een goed glas bier. Hij stond altijd klaar voor de schutterij als er hand- en spandiensten geleverd moesten worden.   Op 21 augustus hebben we in crematorium Weerterland afscheid genomen van onze schuttersvriend.   Wij gaan André zeer missen en wensen Toos, de kinderen en familie Smeets-Hendriks veel sterkte bij dit verlies.   Beschermheer, bestuur en leden Schutterij Sint Barbara Tungelroy
18 augustus 2020
Hierbij willen wij u in kennis stellen van het overlijden van dhr. Baron de Loë van de schutterij Sint Sebastianus Mheer. In verband met de corona maatregelen heeft de begrafenis met beperkte schutterseer plaatsgevonden. Dit door de leden van onze vereniging bijgestaan door de andere verenigingen uit Mheer.    Met verdriet in ons hart vernamen wij het bericht dat onze oud-beschermheer en lid van verdienste, Degenhard baron de Loë, op vrijdag 7 augustus jl. is overleden. "D'r Baron", zoals hij in Mheer bekend stond, werd geboren op 9 september 1930.    Hij erfde na de oorlog het kasteel van zijn oom Heinrich de Loë, kwam in Mheer wonen en werd in 1960 lid en tevens beschermheer van onze schutterij. Hij bracht ons in contact met de schutterij van Blatzheim, waar we meerdere bezoeken hebben gebracht. In 1964 was de schutterij aanwezig bij zijn huwelijk met...
18 augustus 2020
Beste gildebroeders en gildezusters,   In de periode voorafgaand aan corona, is het Europees schutterskoningspaar 2018-2021, Leo en Irma Niessen, bij veel grote en kleine verenigingen bij activiteiten aanwezig geweest. We kunnen trots zijn op de grote persoonlijke inzet, de betrokkenheid en belangstelling van dit koningspaar. Zeker in deze periode van afstand zorgen zij voor verbinding tussen de gildebroeders en gildezusters. Onderstaan kun je de brief van Leo en Irma lezen en tref je de link aan met het lied van Leo, Irma en hun kinderen.   Brief van Leo en Irma, Europees schutterskoningspaar:   Een Virus, zo veel kleiner als dat je met je ogen kunt waarnemen, heeft ons gelukkige leven abrupt tot stilstand gebracht. Mensen waarvan wij hielden, die voor ons en voor de gemeenschap heel waardevol waren, werden ons ontnomen. Het schietseizoen was voorbij, vooraf het...
08 augustus 2020
Donderdagmorgen, 6 augustus 2020 is Jan Dirckx zachtjes ingeslapen. We bieden zijn echtgenote Godelieve en zijn kinderen onze oprechte deelneming aan. We wensen zijn familie en iedereen die Jan een warm hart toedraagt veel sterkte bij dit grote verlies. Jan was ongeveer 60 jaar lid van onze gilde. Hij werd drie keer koning en was sinds 1998 trotse voorzitter van onze gilde. We zullen ons Jan herinneren als een echte schutter, altijd paraat om iedereen met raad en daad bij te staan, steeds in voor een gezellige babbel, een kwinkslag, een dolle frats en niet te vergeten een lekker pintje aan de toog. Jan, we gaan u enorm missen. Uw schuttersvrienden Sint-Sebastiaan Grote-Brogel Zijn overlijdensbericht is hier terug te vinden.
14 juli 2020
Voor schutterijen met een Belgische schietstand gelden de volgende richtlijnen:    Schietwedstrijden in al haar vormen, binnen de eigen vereniging of met leden van andere schutterijen, zijn niet toegestaan.   Bijeenkomsten om te repeteren met het muziekkorps of om te oefenen met schieten zijn toegelaten, mits het volgen van de onderstaande richtlijnen: Bescherm jezelf en anderen: Bent u verkouden of grieperig, dan blijft u met uw gezin thuis; Volg in de eerste plaats de instructies van je eigen gemeente, provincie Limburg, Vlaanderen of Belgische richtlijnen; Kom liefst buiten samen of kies goed geventileerde open ruimten; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Lukt afstand houden niet, dan is een mondmasker verplicht; Delen van de buks die zijn aangeraakt, zoals kolf, ooglap, trekker, enz. dienen na elke schutter (of na een aantal schutters, behorende tot...
10 juli 2020
Via een eind 2019 gehouden peiling die is geïnitieerd door de OLS Federatie inzake Belgische schietstanden, hebben enkele schutterijen aangegeven problemen te ondervinden en/of vragen te hebben. Graag wil een aparte werkgroep van de OLS Federatie, namelijk Belgische Schietstanden, bekijken wat hieraan kan worden gedaan of hoe kan worden geholpen. Vanwege corona kon de bijeenkomst op 25 maart niet plaatsvinden. Een herkansing vond plaats op donderdag, 9 juli in De Stegel in Molenbeersel (Kinrooi). De bijeenkomst werd geleid door Maarten Dirikx, voorzitter van De Lommelse Schuttersgilden Vzw.  Mevrouw Marijke Clerx, Algemeen directeur van de gemeente Kinrooi, verzorgde een verhelderende presentatie die door Hilde Snoeks, Omgevingsambtenaar gemeente Kinrooi, was voorbereid. De presentatie en bijhorende documenten zoals uittreksels uit Vlarem II zijn terug te vinden op de website...