06 april 2020
De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt. De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Nieuws

06 april 2020
Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd dinsdag 31 maart 2020 De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen. De politie streeft ernaar om de eerste verlengingsbesluiten zo mogelijk...
03 april 2020
Het Limburgs Schutterstijdschrift brengt natuurlijk u op een viertal momenten alle nieuwtjes over het schutters- en gildewezen en in deze ‘Corona’-tijd, waarin de schuttersactiviteiten minimaal zijn, zijn wij als redactie op zoek naar nieuwsfeiten. Wilt u vertellen over zaken binnen uw schutterij, die u wilt delen, dan zijn wij op zoek naar jullie.   Wilt u vertellen hoe uw bijvoorbeeld uw leden werft, welke schuttersactiviteiten zijn die u ontplooid binnen uw gemeenschap, mogelijke acties, die u onderneemt om uw medemens te ondersteunen in deze tijd, het heengaan van dierbare schuttersvrienden of -vriendinnen, bijzondere (historische) momenten, hoe bent u te werk gegaan bij mogelijke annuleringen van evenementen en war liep u tegenaan of zaken die u ontplooid ter voorbereiding op de start van de schuttersactiviteiten (wanneer dan ook).   Mogelijk is dit ook een goed...
28 maart 2020
Door het verplaatsen van het OLS van Sint-Willibrordus Meijel van 2020 naar 2021 zullen de inschrijvingen voor het OLS van dit jaar vervallen.  Vanaf 1 december 2020 kunnen schutterijen zich opnieuw inschrijven via de online ledenadministratie voor het OLS 2021. De nieuwe datums zijn: - Kinjer-OLS: donderdag 24 juni - Heilige mis: zaterdag 3 juli - Oud Limburgs Schuttersfeest: zondag 4 juli - Kaveling: zaterdag 10 juli
28 maart 2020
Bericht van Sint-Willibrordus Meijel: Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen die getroffen is door het coronavirus en ook met onze vrijwilligers, onze sponsoren en de vele OLS-betrokkenen. Het coronavirus heeft ook impact op het OLS. Na uitvoerig overleg is besloten om het OLS Meijel naar 2021 te verplaatsen. Dit besluit is in samenspraak met de OLS Federatie en de gemeente Peel en Maas genomen. Deze week heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Zo zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. De voorbereidingen en de opbouw van een OLS vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Ook de deelnemers van het OLS kunnen...
28 maart 2020
Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen die getroffen is door het coronavirus en ook met onze vrijwilligers, onze sponsoren en de vele OLS-betrokkenen.    Het coronavirus heeft ook impact op het OLS. Na uitvoerig overleg is besloten om het Oud Limburgs Schuttersfeest naar 2021 te verplaatsen. Dit besluit is in samenspraak met de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de gemeente Peel en Maas genomen.   Deze week heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Zo zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. De voorbereidingen en de opbouw van een OLS vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren...
27 maart 2020
Lieve schuttersvrienden en – vriendinnen,   Er bereiken mij vaak vraagstellingen over onduidelijkheden en het standpunt vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie over bijvoorbeeld de organisatie van  (bonds)schuttersfeesten,  hoe om te gaan met de koningsparen, doorschuiven van bondsschuttersfeesten etc. en hierin is het wellicht goed om jullie meer duidelijkheid te scheppen over de werking van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. De Oud Limburgse Schuttersfederatie is, zoals het vastgelegd is in de Statuten een federatie, die tot doel heeft het schutterswezen te bevorderen en de aloude Christelijke schutterstraditie te behouden en zij tracht dit doel te bereiken door het geven van advies bij de organisatie van schuttersfeesten, schietwedstrijden en optochten. Een van de andere doelstellingen is het bevorderen van samenwerking tussen schutterijen of schuttersbonden in...
25 maart 2020
Natuurlijk kent iedereen het Limburgs Schutterstijdschrift. Ook in Noord-Brabant kent men een soortgelijk kwartaalblad, echter heet dit daar de Gildetrom. Onlangs verscheen in de 67e jaargang het eerste nummer van 2020 met 44 pagina’s boordevol Brabants Gildenieuws en daarin kunt u teruglezen:   Kringvergadering anders dan anders; Gruun Schut in Gemert bloeit door eeuwenoude traditie; Gilde Cuijk stopt ermee; Stichting Beheer Gildeattributen ondertekent contract met eerste slapende gilde; Vrij gildefeest Sint Joris Moergestel; Voor elkaar, met elkaar; Jeugd binnen het Gilde; Dit jaar viert Heumense Sint Georgius Gilde haar 575e verjaardag; Opening herbouwde kasteelpoort in Blitterswijck; Diefstal bij de kerststal leidt tot verbroedering gildes; Gilden ‘On Ice; Zes nieuwe leden Sint Willebrordusgilde Heeswijk; Siska van Dongen vijftig jaar gildezuster van...
25 maart 2020
Hoi, Lieve schuttersgemeenschap,   Wij hebben voor hetere vuren gestaan! Het corona virus mag geen schade brengen aan onze gemeenschap. Wij hebben iedereen nodig, mogen niemand laten vallen, Als de crisis voorbij is moeten we er weer voltallig staan. Trek je body-warmer aan, laat zien dat je er bent, Dan laat je zien dat je niemand vergeet. Jullie allen zijn in mijn gebed.   Heb veel moed, kracht, hoop en vertrouwen in de toekomst.   Met hartelijke groeten aan jullie allen.   Pater Herman Bergsma CSsR Lid schutterij St. Barbara Tungelroy.    
22 maart 2020
In maart 2020 verscheen alweer de 126e editie van het Limburgs Schutterstijdschrift en wederom boordevol met schuttersnieuwsfeiten en wetenswaardigheden. Zo leest u o.a.:   Jeugd; Eerbetoon in Amstenrade; Investituur Orde van de Rode Leeuw; Kenjer-OLS door de ogen van de kinderen; Voorbereidingen ZLF Schimmert in volle gang; OLS2020 Meijel Dè rakt òw; Familie Ritzen-Dols: ‘De schutterij betekent alles voor mij’ Federatieve schuttersdag Gelderland; Zestig jaar schuttersbond Berg en Dal’ Henk Vossen uit Tegelen: Ere-ambassadeur Cultuur Limburg; Mini-expo zet OLS-winnaar Meijel in de kijker; Werken volgens de OLS-Normen loont altijd!; Hoe anders was dat vroeger?; Symposium ‘Gildewezen in Nederland: Verleden – heden – toekomst’; De KNSA-Certificering; Een bijzondere tweeling; Passiespelen in het museum; Vogelschieten Sint Jan Nieuwstadt: Oude...
21 maart 2020
Onze Europese schutterskoning heeft een boodschap aan het papier toevertrouwd en wil deze delen met zijn Europese schuttersvrienden en -vriendinnen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie   Beste leden van de Oud Limburgse Schuttersfederatie,   Helaas is er in deze moeilijke tijd nog geen mogelijkheid om onze liefde voor het schutterswezen op straat te tonen .     Reeds vele activiteiten zijn ten prooi gevallen aan het Corona virus en er zullen er waarschijnlijk nog volgen. Niemand kan een inschatting maken van wat er gaat gebeuren en wat de toekomst brengt.  Maar gezien de huidige omstandigheden binnen Europa is dit onvermijdelijk en ook de enige juiste beslissing om ervoor te zorgen dat dit vreselijke virus zich niet verspreiden kan. Met man en macht werken onze hulpverleners voor onze gezondheid. Uw eigen gezondheid, de gezondheid van familie en...