08 april 2021
Donderdag 8 april 2021 namen wij definitief afscheid van een markante persoonlijkheid binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie en iedereen kende hem. Gijs Gerris, ruim 50- jaar de vaste standaardruiter, die de optocht van het Oud Limburgs Schuttersfeest opende met zijn paard. Maar Gijs Gerris was een op en top verenigingsman. 66 Jaar lang was hij lid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden, de vaste standaardruiter van het Oud Limburgs Schuttersfeest, 7 keer moest hij verstek laten gaan, omdat hij toen schutterskoning was. Naast het Gilde was de Vastenaovend (Dörper Kuus), Sinter Merten en Sinterklaas zaken, die gewoon bij het leven hoorde.   Gijs Gerris werd onder begeleiding van het Gilde naar zijn geliefde schuttersweide gebracht, waarbij hij voor het laatst in het midden was van de Heldense gemeenschap. Hert dorp was stil en verlaten, want samen met zijn...

Nieuws

06 april 2021
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus samen met de Lambertus Parochie Helden de actie Aandacht voor elkaar opgezet, waar men iemand een lichtpuntje, een hart onder de riem kan steken in deze moeilijke tijd van Corona in de vorm van een kaarsje. Vele medemensen hebben een moeilijk tijd, zijn alleen, hebben een dierbare verloren of durven gewoon niet meer uit huis, bang voor de gevolgen van Corona. Afgelopen zaterdag (zaterdag 3 april 2021, , net voor Pasen, heeft het Koninklijke Schuttersgilde, de kaarsjes rondgebracht van de actie Aandacht voor elkaar.Er moesten meer dan 90 kaarsjes worden bezorgt. Tijdens het bezorgen waren er alleen maar positieve reacties van de mensen die een kaarsje mochten ontvangen.Reacties bestonden uit, een gewoon bedankje, tot medemensen die spontaan kippenvel en zelfs sommige die een traan moesten laten bij de gedachte dat er in deze tijd mensen...
06 april 2021
De vlaggen en vaandels van het Limburgse verenigingsleven zijn kleurrijke documentatie en een rijk regionaal erfgoed. DRAPO documenteert dit erfgoed en stelt verenigingen in staat om hun vlag(gen)/vaandel(s) in het zonnetje te zetten. Limburgse vaandelcultuur in beeld De veelkleurige rijkdom van de Limburgse cultuur is spreekwoordeljk. Dat berust voor een belangrijk deel op de kleurrijke manier waarop onze culturele verenigingen zich publiekelijk manifesteren. Daarbij gaat het verenigingsvaandel voorop. Elke vereniging, of het nu schutterij of fanfare is, koestert haar vlag of vaandel. Het is haar visitekaartje in de publieke ruimte, vaak kostbaar en weelderig vormgegeven. Het is ook de belichaming van de gezamenlijke identiteit van de vereniging en van haar continuïteit over de generaties heen. De Limburgse verenigingsvlaggen en –vaandels zijn een uithangbord van het culturele...
01 april 2021
Diep bedroefd mochten wij vandaag vernemen dat Gijs Gerris, drager van de waarderingsonderscheiding van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, erelid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden van ons is heengegaan. Gijs was meer dan 51 jaar de standaardruiter, die het Oud Limburgs Schuttersfeest opende als standaardruiter. Wij wensen zijn echtgenote Door, zijn dochter Peet, kleinkinderen, familie en het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
25 maart 2021
Ook de redactieraad van de Gildetrom, zeg maar de Noord-Brabants schuttersfederatie, heeft weer een prachtig magazine samengesteld. In deze editie o.a.:   De historische rijkdom van de gilden; Een kapel uit respect en waardering voor het verleden; De Gildekaars van kring Peelland; Sint Willibrordusput in Bakel; Sint Jorisaltaar in de Heilige Maria presentatie Kerk in Asten; Twee keer honderd bij Gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp’ Gildekoning in Coronatijd; De jeugd heeft de toekomst; Niet samen, da’s apart. Het jaar van de jeugd van Kring Kempenland; Bingo-challenge Gilde Salvator Mundi Oeffelt; Bedankbrief oud-commissaris van de Koning; Gildebroeder, ben je altijd en overal!; Jeugdige hoofdman Den Dungen vol vertrouwen; Is er toekomst voor het gilde?; Het jaar 2020, een zeer bijzonder jaar; In Memoriam;   Wilt u zich aanmelden voor...
24 maart 2021
Ongetwijfeld zult u hier over gehoord hebben. De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is al enige tijd geleden aangenomen. Op 1 juli 2021 moeten alle (informele) verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden.  Wat moet je als vereniging weten  De WBTR gaat ervan uit dat ieder bestuurslid altijd het belang van de vereniging dient. Als dat niet gebeurt en er gaat wat mis, is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk. En dus niet alleen het bestuurslid dat zich niet aan de regels heeft gehouden. Het bestuur moet aangeven en vastleggen hoe de vereniging...
16 maart 2021
Het is de redactieraad van het Limburgs Schutterstijdschrift weer gelukt en nummer 130 van het Limburgs Schutterstijdschrift is verzonden. Weer een bijzonder exemplaar met de weetjes uit de Limburgse schutterswereld en zo kunt u o.a. lezen:  De Coronawinter van schutters; Een grote wens voor het jaar 2021; De Passie in het Schutterijmuseum; Bouwen aan een nieuwe en betere toekomst; Nog een jaartje d’n Um in Meijel; Een bestuurslid met een KNSA-Licentie: Wat is dat nou weer?; Kerstpresentje Sint Sebastianus Heel; Geen buksschieten, dan maar katapultschieten; Napoleon en de schuttersbroederschappen; Hart onder de riem voor leden en ereleden van Sint Antonius Stramproy 1475; Verbinding en verbroedering middels een kerstpakket; Het Stille Licht; Bornse schutters kunnen niet wachten om te beginnen; Hoe een oorlogsverleden overging in een hechte...
01 maart 2021
Zoals u heeft kunnen lezen is de provincie Limburg in samenwerking met de Oud Limburgse Schuttersfederatie, volop aan het lobbyen in Den Haag om de belangen van schutters- en gildewezen duidelijk te maken. In overleg mogen wij deze brief ook op social media met jullie samen, want we moeten samen de handen vasthouden in onze lobby. Hieronder staand kunt u de brief en bijlagen downloaden. Voor het schrijven klik hier! Voor de bijlagen, klik hier!
27 februari 2021
Aandacht voor authentiek Limburgs erfgoed. De Provincie Limburg heeft een Kamerbrief gestuurd aan de ministers van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om hen op te roepen om versoepelingen te doen in de Wet Wapens en Munitie (WWM). Op deze wijze wil de Provincie zorgen dat er een (administratieve) lastenverlichting voor schutterijen en gildes komt, zodat de samenleving dit authentieke Limburgs erfgoed actief kan beleven en een warm hart kan blijven toe dragen, ook in de toekomst. De Provincie Limburg is al langere tijd bezig met een traject om de lastendruk voor evenementenorganisatoren in Limburg te verminderen. Schutterijen en gildes worstelen met de strengere veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving die gelden vanuit de Wet Wapens en Munitie. Het is zo steeds...
25 februari 2021
Als gevolg van de corona crisis die er heerst hebben wij als bestuur besloten om in navolging van de diverse bonden, de organisatie van het marketentstertreffen met een jaar op te schuiven.   Dit betekent dan dat het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden het marketentstertreffen in 2022 organiseert. De andere organisatoren verschuiven dan van 2022 naar 2023, van 2023 naar 2024 enz.   We zijn ons ervan bewust dat in november dit gebeuren alweer geschiedenis kan zijn maar ook dan hebben we en vooral de organisator van het marketentstertreffen dit jaar, te maken met de gevolgen ervan. Denk maar allereerst eens aan de sponsoring. De meeste sponsors zullen dit jaar niet in staat zijn om een bijdrage te kunnen leveren. Het moet niet zo zijn dat door te weinig inkomsten een schutterij er aan onderdoor gaat!! We zijn ons er ook van bewust dat er misschien al diverse...
17 februari 2021
Eens in de vijf jaar is Tegelen in de ban van de Passiespelen. Hiermee wordt het lijden en sterven van Jezus Christus uitgebeeld. De Passiespelen vinden al sinds circa 1928 plaats in Tegelen, waar een speciaal theater, de Doolhof, gebouwd is voor dit bijzondere evenement. De omvang hiervan mag blijken uit het feit dat het schouwspel van de Passiespelen gedurende het gehele seizoen 2021 plaatsvindt, elke zondag en nog op andere dagen van april tot september, in totaal 58 voorstellingen! De cast bestaat uit bijna zestig spelers, het grote koor uitgezonderd. Overigens, mede dankzij de Passiespelen is er een decennialange toneel- en theatertraditie, die enkele landelijk bekende Tegelse podiumkunstenaars van formaat heeft voortgebracht. Het passieverhaal wordt ook verbeeld door de kruiswegstaties die in elke kerk hangen en die de opeenvolgende gebeurtenissen tonen die het levenseinde door...