21 januari 2021
Het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF) in Schimmert is voor het tweede jaar op rij uitgesteld. Ook dit jaar gooit de coronacrisis roet in het eten.  De organisatie ziet zich net als vorig jaar genoodzaakt om het ZLF af te gelasten. Uitgesloten 'Zoals de situatie rondom het coronavirus er nu naar uitziet, is het organiseren van een dergelijk evenement in de zomer uitgesloten', zo staat op de site van het ZLF. Het schuttersfeest stond gepland van 16 tot en met 18 juli, maar gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 komen die data nog te vroeg. Tijd Het schuttersfeest stond gepland voor het weekend van 17 juli. Evenementen na 1 juni mogen vooralsnog doorgaan, maar de organisatie is bang dat die datum nog wordt verschoven. Bovendien is er door de coronamaatregelen weinig tijd voor de schutterijen om zich voor te bereiden, en om het feest op poten te zetten. Oud Limburgs...

Nieuws

02 oktober 2020
Op 1 oktober 2020 overleed ons zeer gewaardeerde lid Jan Michiels op 63 jarige leeftijd. Jan was sinds 2007 geweerdrager bij schutterij St. Gregorius de Grote Brunssum en een harde stille werker bij het onderhouden van ons schietterrein. Na een slopende ziekte heeft Jan de strijd helaas moeten opgeven. De begrafenis werd in stilte en besloten kring gehouden.   Bestuur en leden der Schutterij Sint Gregorius de Grote Brunssum Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie condoleert de familie, maar ook zeker de schutterij Sint Gregorius de Grote uit Brunssum met dit grote verlies en wenst hen veel sterke toe in de tijd, die gaat komen.  
30 september 2020
In Limburg kent natuurlijk iedereen het Limburgs Schutterstijdschrift: Een kwartaalblad met alle informatie over het schutters- en gildewezen. In Noord-Brabant is dit de Gildetrom en weer veel lof voor het redactieteam van de Gildetrom,  die weer een prachtig kwartaalblad samenstelden met veel nieuws vanuit de Noord-Brabantse schuttersgilden.   U leest o.a. over:  Verbinding De Gilden kennen vele tradities, maar het in stand houden is in de tegenwoordige tijd niet eenvoudig; De guld; Sint Joriskapel Asten; Boeks Gilde-Coronalied; Op zoek in de gildearchieven; Online koningskienen 30 mei 2020 Rena jeugdkoning bij Budels gilde; Europakoning geeft reactie op Facebook-actie gildejeugd; Het zal allemaal wel meevallen; De drie gilden van Ravenstein; Gildepuzzel van het gildewezen in Noord-Brabant; Willeke Boom benoemd tot lid in de Orde van Oranje...
30 september 2020
Helaas kan de geplande activiteit van de dag  van de schutterijmuziek in het Limburgs Schutterijmuseum niet doorgaan.Het coronavirus heeft ons allen nog steeds in haar macht. Het is goed om te zien dat veel verenigingen toch een weg zoeken om op een verantwoorde manier actief te zijn. Zo ook in het maken van muziek. Met het wegvallen van het hele schuttersseizoen, hebben we afgelopen half jaar amper van ons kunnen laten horen. De Dag van de Schutterijmuziek, op de 1e zondag van november, zal daarom toch door gaan. Uiteraard op een alternatieve manier. We roepen alle muziekkorpsen en muzikanten binnen onze cultuur op om op zondag 1 november Schutterijmuziek te maken in eigen gemeenschap. Opnames daarvan mogen gedeeld worden op sociale media. (Houd rekeningen met de dan geldende maatregelen) Laten we samen zo alsnog de Schutterijmuziek in de schijnwerper zetten. Doen jullie mee...
20 september 2020
In overleg met de cursusleiders en instructeurs heeft de opleidingscommissie besloten om, i.v.m. diverse maatregelen rondom Covid 19 de cursussen exercitie en buksmeester (basis en praktijk) in het najaar/winter 2020 en voorjaar 2021 geen doorgang te laten vinden.  Wel start in het voorjaar 2021 (onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Covid 19) de vernieuwde opleiding voor aspirantjuryleden (theorie en stage). Daarnaast is de opleidingscommissie voornemens om in het voorjaar van 2021 een cursus aan te bieden voor bestuurders/aankomend bestuurders. Nadere informatie volgt. 
05 september 2020
In medialand noemen ze de zomerperiode komkommertijden, voor het schutters- en gildewezen zijn dit normaliter tropenmaanden: Het Oud Limburgs Schuttersfeest, het Zuid-Limburgs Federatiefeest, de bondsschuttersfeesten, kortom veel schrijfvoer en hoe tegenstrijdig is nu deze periode: Corona zorgt voor minder schrijfvoer en daarom is het ook zeer kundig, dat, samen met de schutters uit onze beiden Limburgen de redactieraad weer een schitterend Limburgs Schutterstijdschrift hebben samengesteld en wederom 48 pagina’s en u leest o.a.:   Ontwricht Samenkomen om af te schakelen in moeilijke tijden Een bijzondere dag in Meijel Opleidingscommissie OLS-Federatie 5 Juli OLS-zondag: Online schietspel Geen OLS, toch kamperen De schutterij van detoekomst: Sociaal en veel meer van het dorp Dag van de schutterijmuziek 2020 Ridderorde EGS Jubilarissen Van de bestuurstafel...
04 september 2020
Bij de meeste schuttersfeesten komt men rond het middaguur aan en vertrekt men weer als de prijzen zijn uitgereikt. Dat schutters van tent en wei houden is bekend. Waarom dan niet wat langer genieten en er een weekendje van maken? Dat dacht een groep Waubachse schutters althans en richtte het kampeercomité D’r Sjeve Hiering (de scheve haring) op. In 2008 namen we op uitnodiging van apotheker en vrijschut Kees Roozen deel aan een groot gildefeest in zijn geboortedorp Moergestel. Het feest op zondag verregende een beetje, maar op zaterdag hadden we een zonnige wandeling naar de La Trappe-brouwerij. Dat eerste kampeeravontuur beviel erg goed dus vanaf 2009 ligt een deel van St. Joseph praktisch elk OLS op een vlakbij gelegen camping. Meestal is het programma ruwweg hetzelfde. Op vrijdag bouwen de kwartiermakers de eigen en de gezamenlijke tent op. Daarna avondeten en de optochtroute en...
03 september 2020
Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,   Bijgaande ontvangen jullie de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie van september 2020.   Deze nieuwsbrief is verstuurd naar alle verenigingssecretariaten en de personen, die zich hiervoor hebben aangemeld. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrief verloopt via deze mail secr.olsfederatie@olsfederatie.com. U mag deze nieuwsbrief doorsturen naar uw leden. Voor het downloaden van de nieuwsbrief, klik hier!
03 september 2020
Per 1 september 2020 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen de Stichting Limburgs Schutterijmuseum. Henk Vossen neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Gerard Fokkens. Met de benoeming van Gerard Fokkens is het bestuur van mening een waardige opvolger te benoemen, die de komende jaren de belangen van het Limburgs Schutterij Museum zal vertegenwoordigen.   Henk Vossen was  sinds 1997 voorzitter van het museum in Steyl, dat gelieerd is aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie en ijverde voor het behoud van de schutterijcultuur en haar erfgoed in Nederlands en Belgisch Limburg. Onder zijn bewind werd tot tweemaal toe museale huisvesting gerealiseerd in Steyl. Eerst in één van de kloosters en na de verwoestende brand in 2008, waarbij ook een deel van de collectie verloren ging, in de voormalige Rochuskerk. Vooral op initiatief van Vossen is de kerk verbouwd...
21 augustus 2020
Geheel onverwacht overleed op zondag 16 augustus ons gewaardeerd lid, André Smeets (1948). André en zijn vrouw Toos Smeets-Hendriks werden destijds lid van de Tungelroyse schutterij Sint Barbara. Niet verwonderlijk, want de familie Hendriks is 1 van de families waar de schutterij van Tungelroy op steunt.   Als geüniformeerd lid droeg André vaak achterop het vendel. Hij hield van het samenzijn en gezelligheid met een goed glas bier. Hij stond altijd klaar voor de schutterij als er hand- en spandiensten geleverd moesten worden.   Op 21 augustus hebben we in crematorium Weerterland afscheid genomen van onze schuttersvriend.   Wij gaan André zeer missen en wensen Toos, de kinderen en familie Smeets-Hendriks veel sterkte bij dit verlies.   Beschermheer, bestuur en leden Schutterij Sint Barbara Tungelroy
18 augustus 2020
Hierbij willen wij u in kennis stellen van het overlijden van dhr. Baron de Loë van de schutterij Sint Sebastianus Mheer. In verband met de corona maatregelen heeft de begrafenis met beperkte schutterseer plaatsgevonden. Dit door de leden van onze vereniging bijgestaan door de andere verenigingen uit Mheer.    Met verdriet in ons hart vernamen wij het bericht dat onze oud-beschermheer en lid van verdienste, Degenhard baron de Loë, op vrijdag 7 augustus jl. is overleden. "D'r Baron", zoals hij in Mheer bekend stond, werd geboren op 9 september 1930.    Hij erfde na de oorlog het kasteel van zijn oom Heinrich de Loë, kwam in Mheer wonen en werd in 1960 lid en tevens beschermheer van onze schutterij. Hij bracht ons in contact met de schutterij van Blatzheim, waar we meerdere bezoeken hebben gebracht. In 1964 was de schutterij aanwezig bij zijn huwelijk met...