08 april 2021
Donderdag 8 april 2021 namen wij definitief afscheid van een markante persoonlijkheid binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie en iedereen kende hem. Gijs Gerris, ruim 50- jaar de vaste standaardruiter, die de optocht van het Oud Limburgs Schuttersfeest opende met zijn paard. Maar Gijs Gerris was een op en top verenigingsman. 66 Jaar lang was hij lid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden, de vaste standaardruiter van het Oud Limburgs Schuttersfeest, 7 keer moest hij verstek laten gaan, omdat hij toen schutterskoning was. Naast het Gilde was de Vastenaovend (Dörper Kuus), Sinter Merten en Sinterklaas zaken, die gewoon bij het leven hoorde.   Gijs Gerris werd onder begeleiding van het Gilde naar zijn geliefde schuttersweide gebracht, waarbij hij voor het laatst in het midden was van de Heldense gemeenschap. Hert dorp was stil en verlaten, want samen met zijn...

Nieuws

14 december 2020
Het blijven bijzondere tijden, Corona nam ons volledig in de macht en houdt ons voorlopig in de macht. Veel personen lopen met grote wensen, ze willen elkaar het beste wensen, daarom is het initiatief genomen om bij het Limburgs Schutterijmuseum een kerst-/wensenboom te plaatsen, waarin iedereen haar of zijn kerstwens kan hangen. Deze samenwerking is tot stand gekomen door Pater Roland (Sint Michaëlklooster, transportbedrijf Ewals, Coop en personeel Superclean, Wijkraad Steyl, Groenteproductie Flevoland, bewoners Rochusstraat en Pacellilaan, Gemeente Venlo, het Wereldpavilljoen Steyl en het Limburgs Schutterij museum.  
04 december 2020
Op dit moment kan men zich aanmelden voor de onderstaande cursussen: Cursus Jury schutterswedstrijden 2021 - Startdatum is voorlopig vastgesteld op 12 januari 2021 Praktijkcursus buksmeester 2021 – datum nog niet bekend Basiscursus buksmeester  2021 – najaar 2021 Vanwege de wijzigende coronamaatregelen kunnen de data van cursussen worden bijgesteld. Voor de Praktijkcursus buksmeester 2021 kan men zich enkel inschrijven als de Basiscursus buksmeester reeds met goed gevolg is afgelegd. Hoe inschrijven? Leden van schutterijen moeten zich inschrijven via de secretaris van hun schutterij.  Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie.  Een handleiding over het inschrijven voor een cursus is terug te vinden op de download-pagina. Niet-leden die willen inschrijven voor de cursus Jury schutterswedstrijden 2021 kunnen...
01 december 2020
Op 12 januari 2021 start de OLS Federatie, voor zover Covid19 dat toelaat, een jurycursus voor startende juryleden. De geplande datums kunnen vanwege wijzigende corona regelgeving, ten alle tijden worden afgelast. In week 2 van 2021 volgt de officiële uitnodiging. De cursus bestaat uit 9 lessen op dinsdagavond in de periode januari-maart, een praktijkstage en 2 afsluitende bijeenkomsten in september en vindt plaats in het MFC Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100 te 6097 AE Heel. De bijeenkomsten starten om 19.30 u. tot (ca.) 21.30 u. De cursussen worden verzorgd door Wim Hoenen (terreinwedstrijden), Paul Hazen (wedstrijden tijdens de optocht) en Han van Deursen (ethiek en kunstzinnige vorming). Bij het met goed gevolg doorlopen van deze cursus ontvangt u een officieel certificaat van de OLS Federatie en wordt u toegevoegd aan het jurybestand van de Federatie. De kosten voor deze...
26 november 2020
Nog niet heel lang geleden dacht de redactieraad met heel veel moeite de 129e editie van het Limburgs Schutterstijdschrift gevuld te krijgen, maar bijzonder trots zijn wij op onze redactieraad, want u zult maar liefst 64 pagina’s boordevol schuttersnieuws vanuit alle schuttersbonden kunnen lezen.   Maar aan deze uitbreiding zit ook een klein nadeel, want door de Kerstdrukte bij onze Drukkerij moeten wij ook mededelen dat de verspreidingsdatum enkelen dagen vertraging oplevert. U hoeft vooral niet ongerust te zijn, want onder de Kerstboom, voorzien van een kopje koffie en iets lekkers kunt u zeker volop genieten van dit nieuws uit ons schutters- en gildewezen.   Natuurlijk rekenen wij op uw begrip en wij hopen zeker dat iedereen zal mogen genieten van de Kerstdagen, alhoewel het Kerstfeest dit dit jaar zeker op een andere manier beleefd zal worden. Één ding is duidelijk:...
18 november 2020
Iedereen die het Limburgs Schutterijmuseum ooit al bezocht heeft, werd natuurlijk getrokken door de prachtige opstelling van de Gouden Koets, de prominent in de vitrines tentoongesteld is. Deze opstelling is afkomstig uit de handen van Theo van Lieshout en Frank Poeth. Woensdag 4 november 2020 werd de gouden koets officieel geschonken aan het Limburgs Schutterij Museum.   Ontstaan Gouden Koets   Op 6 september 1898 schonken de inwoners van Amsterdam de Gouden Koets aan Koningin Wilhelmina.  De Gouden Koets is vooral bekend omdat hij jarenlang is gebruikt op Prinsjesdag. De Nederlandse koning en koningin worden normaal gesproken in de koets naar de Ridderzaal gebracht om daar de Troonrede voor te lezen. Vanwege een grootscheepse restauratie van het gouden rijtuig, wordt sinds 2016 de Glazen Koets gebruikt. De Koets wordt getrokken door acht paarden Aan de bovenkant van...
15 november 2020
Deinze - Het Europees Schutterstreffen (EST), dat normaal gezien op 20, 21 en 22 augustus 2021 zou plaatsvinden in Deinze, is met een jaar uitgesteld. Het evenement lokt gemiddeld 30.000 schutters uit alle uithoeken van Europa en dat is door het coronavirus niet haalbaar. De gemeenteraad moet haar goedkeuring geven over de nieuwe datum. Het Europees Schutterstreffen wordt met een jaar uitgesteld. Indien de Deinse gemeenteraad het licht op groen zet, vindt het evenement plaats op 19, 20 en 21 ­augustus 2022.  Het EST wordt is een driejaarlijks evenement waarbij schuttersgilden uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten. Op initiatief van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ vindt de twintigste editie in Deinze plaats. Door het coronavirus haakten heel wat schuttersgezelschappen af en daarom werd beslist om...
04 november 2020
Sinds vanmiddag, woensdag 4 november, is voor de secretarissen van de schutterijen een nieuwe versie van de ledenadministratie beschikbaar.   Hoofdpagina in het nieuw Vanuit de hoofdpagina van de ledenadministratie heeft de secretaris toegang tot diverse handleidingen en adreslijsten. Verder worden op de homepage nieuwsberichten getoond die specifiek betrekking hebben op de ledenadministratie.  De handleidingen zijn ook beschikbaar via de download-pagina van deze website.   AVG Met betrekking tot de contactgegevens van iedere schutterij is er in de administratie een extra invulvakje toegevoegd in het gedeelte betreffende het secretariaat.  Elke secretaris met toegang tot de ledenadministratie kan via de hoofdpagina adressenlijsten opvragen met gegevens van andere schutterijen.  Op de website van de OLS Federatie wordt ook een...
03 november 2020
Mede naar aanleiding van de persconferentie, die wij allen vanavond waarschijnlijk hebben mogen horen, zal het u niet verbazen dat de Oud-Limburgse Schuttersfederatie ook vanuit de opgelegde maatregelen besloten heeft om:   De algemene ledenvergadering op vrijdag 27 november 2020 te moeten annuleren.   Wij gaan ervanuit dat U begrip heeft voor deze besluitvorming, immers gezondheid is ons allerbelangrijkste goed, wij willen u oproepen om zich te houden aan de opgelegde maatregelen, let op uw leden en uw naasten en hopelijk komen we elkaar snel op de sjöttewei tegen.   In december 2020 zult u de eerstvolgende nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie mogen ontvangen. U kunt natuurlijk uw (mogelijke) vragen, altijd naar ondergetekende sturen.
24 oktober 2020
Hierbij willen wij u in kennis stellen van het overlijden van Mevr, Fien Willems-Meertens Erelid van schutterij St. Sebastianus Mheer.   Met verdriet in ons hart vernamen wij het bericht dat op woensdag 21 oktober ons erelid Fien Willems-Meertens is overleden. "De Fien" trouwde op 26 oktober 1957 in Eckelrade met Jef Willems onze Generaal Buiten Dienst.    Jarenlang woonden zij in de Steegstraat, waar zij de huiskamer waren van onze schutterij. Voor uniformen en andere attributen moest je bij Jef zijn, onze fourier, maar eigenlijk wist iedereen dat Fien de drijvende kracht was.    Hun hoogtepunt was toen Jef de vogel afschoot in 1976 en zij het trotse koningspaar waren. In dat jaar was het hele gezin Willems-Meertens lid van de schutterij, alle kinderen waren muzikant of geweerdrager.    Het jaarlijkse hoogtepunt voor d'r Jef en de Fien was de...
15 oktober 2020
Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,    Afgelopen dinsdag heeft onze Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge ons allen toegesproken. De forse stijging van het aantal Corona-besmettingen heeft natuurlijk geleidt tot een aantal verscherpte maatregelen.    Naar aanleiding van de aanscherping van de maatregelen, hebben wij, als bestuur van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de Vereniging van OLS-Buksmeesters contact opgenomen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en -Zuid en buiten het eerder overeengekomen protocol, gelden de volgende maatregelen:    Kantine (eet- en drinkgelegenheid) gesloten (toiletten mogen wel open); Enige dat mag is er bestuurs- of commissievergaderingen houden (en dan kan ook een kopje koffie); Schietsport beoefenen kan in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief de buksmeester, die zien we dan als training/...