12 november 2019
Sinds vrijdag, 1 november zijn in de online ledenadministratie enkele aanpassingen doorgevoerd. De grootste wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal aanvragen van onderscheidingen. Begin 2016 hebben wij voor secretarissen enkele informatieavonden georganiseerd om de toen gloednieuwe ledenadministratie te demonstreren. Graag willen wij dit voor alle secretarissen en gebruikers van de online ledenadministratie herhalen, aangevuld met het tonen van de nieuwste aanpassingen. Deze informatieavonden zullen doorgaan in: GEANNULEERD vanwege te weinig inschrijvingen - Maasbree, Schutterslokaal Sint Martinus Maasbree aan de Schorweg 6 te Maasbree op donderdag, 14 november om 20u Baexem, Baexheimerhof aan de Kerkstraat 1a te Baexem op dinsdag, 19 november om 19u30 Molenbeersel, Kantine voetbalclub Hoger op Molenbeersel aan de Truyenstraat 20a te Molenbeersel op maandag, 25...

Nieuws

17 april 2016
Schutterij Sint Elisabeth Stokkem heeft de eer om het 25ste Limburgs Damesschuttersfeest (LDS) te mogen organiseren. Het is inderdaad al dertig jaar geleden dat de stichting Limburgs Dames schuttersfeest in het leven werd geroepen en 25 jaar geleden werd het eerste LDS georganiseerd.   Nu een kwart eeuw later is er veel veranderd. Het LDS is ontstaan omdat de dames niet mochten mee schieten op het OLS, inmiddels mogen de dames mee schieten op het OLS, maar toch is het LDS blijven bestaan omdat het nog altijd een hartstikke leuk evenement is. Kom U zelf overtuigen door deel te nemen met uw vereniging aan het LDS. Inschrijven kan tot 1 juni a.s..   We zouden het zeer op prijs stellen als we uw vereniging ook eens mochten ontmoeten op dit fantastisch feest, waar de dames eens een keer in het middelpunt staan en verwend worden door de mannen. Heeft uw vereniging interesse,...
14 april 2016
In mei verzorgt het Huis voor de Kunsten Limburg de workshop ‘Creatief jeugd en leden werven’ ter versterking van de bestuurskracht van verenigingen die actief zijn op het gebied van de Limburgse Volkscultuur.   De workshop wordt georganiseerd in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg voor leden van verenigingen van: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L). Deelname is gratis.   Indien een workshop twee weken voor de workshopdatum niet vol is, dan kunnen ook leden van andere bij het Huis aangesloten organisaties zich aanmelden.   Meer informatie over de inhoud van de workshop, data en locaties vindt u in de bijlagen en op www.hklimburg.nl/motievolkscultuur. Hier kunt u zich tevens aanmelden voor de workshop. Zodra u...
14 april 2016
De laatste tijd bereiken ons steeds meer vragen, waar schuttersbeeldjes te koop zijn van bijvoorbeeld marketentsters, koningen en overige personen. In deze behoefte werd eerst voorzien door de Uitgeversmaatschappij De Trompetter, echter heeft deze de beeldjes niet meer in het assortiment zitten. Via www.geschenkbeeldjes.nl bestaat echter deze mogelijkheid nog steeds.
10 april 2016
De schutterijen Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo, Sint Sebastianus Sevenum, ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray (Allen A-zestal) en de schutterij Sint Hubertus Beringe (C-zestal) hebben tijdens de seizoensopening van de Schutterscombinatie Noord-Limburg een feilloze schietwedstrijd geschoten.   Deze eerste schietwedstrijd werd gehouden op zondag 10 april 2016 bij de schuttersvrienden van Ons Genoegen uit Siebengewald. Het was duidelijk dat de schutters er volop zin in hadden, want de animo was groot te noemen op deze zonnige dag in het mooie Siebengewald en de strijd kon dus volop losbarsten.   De strijd in de A-klasse werd dus een prooi voor de A-zestallen van de schutterij Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo, ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray en Sint Sebastianus Sevenum, die allen 72 punten schoten.   In de B-klasse ging de dagzege naar het zestal van de...
10 april 2016
10 april 2008, een dramatische dag voor het Limburgse schutters- en gildewezen. Een grote uitslaande brand in het Klooster in Steyl, zorgde ervoor dat ook het Limburgs Schutterij Museum voor een groot deel in de as werd gelegd. Deze brand werd door een verwarde man gesticht, het dak van het museum ging volledig in vlammen op, maar de collectie kon voor een groot deel gered worden. Acht jaar lang waren vele vrijwilligers wekelijks aan de slag om de collectie te restaureren, te herstellen en gereed te maken. De Stichting, onder leiding van Henk Vossen, heeft alles bewogen om in Steyl weer een schutterijmuseum te laten herrijzen. Een missie, die uiteindelijk na acht jaar geresulteerd heeft in de officiële opening op zondag 10 april 2016, u begrijpt het precies acht jaar na de fatale brand. De nieuwe locatie is gelegen in de voormalige Sint Rochuskerk in Steyl. Het nieuwe museum is...
09 april 2016
Woensdag 6 april 2016 is na een kort ziektebed plotseling overleden Piet Peeters. Piet Peeters was naast oud bestuurslid, actief vendelier en één van de oprichters van de vendelgroep van de Bussen Schutten, welke onlangs het 40 jarig jubileum vierde. Piet Peeters mocht slechts 65 jaar worden. De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 april om 12 uur in de St. Martinuskerk in Neer. Piet zal met schutters eer worden begraven. Wij wensen de familie Peeters, familie, vrienden, schuttersvrienden- en vriendinnen heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken en mogen Piet rusten in vrede en vanuit het Hiernamaals een voorspreker zijn van het schutters- en gildewezen.  
05 april 2016
Sinds vrijdag 04 december 2015 is het officieel: In een schrijven aan de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden, deelt de Duitse Unesco-Commissie mede, dat het schutterswezen in Duitsland op wordt  genomen in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Bondsrepubliek Duitsland.   Het Comité van deskundigen waardeert het beschermende karakter als een "uitdrukking van plaatselijk actieve culturele praktijk met levende tradities, die sterk bij de lokale sociale en culturele milieus betrokken is. Er zijn een verscheidenheid van maatregelen over te brengen, verschillende vormen van jeugdwerk en een actieve verzorging van regionale en Europese verbindingen. Ook het streven naar sociale betrokkenheid en civiele cultuur in de omgang met wapentechnologie en het gebruik van vuurwapens, gemarkeerd.   EGS voorzitter Charles Louis Prince von Merode en...
05 april 2016
Tijdens het Koningsvogelschieten op zondag 3 april j.l. bij schutterij Sint Martinus Maasbree ook weer geschoten om de koningstitel. Op deze voorjaarsdag werd er een felle strijd geleverd om het koningsschap van deze schutterij. Cor Platzbeecker slaagde er uiteindelijk in om zich tot Schutterskoning van de schutterij Sint Martinus Maasbree te schieten en zal zodoende dan ook het komend schuttersjaar zich presenteren op o.a. de bondsschuttersfeesten van de schuttersbond Juliana en natuurlijk het Oud Limburgs Schuttersfeest bij de schutterij Sint Monulphus en Gondulphus uit Maasmechelen. De onderschutterskoning werd Winand Grutters en jeugdkoning Aukje Frankena.   Op de foto van links naar rechts Schuttersonderkoning Winand Grutters, jeugdschutterskoning Aukje Frankena en Schutterskoning 2016 Cor Platzbeecker.  
01 april 2016
Geachte schuttersvrienden,   De afgelopen weken hebben diverse schutterijen hun certificaat ontvangen. Wat menigeen opvalt, is dat de plaatsnaamaanduiding achter de Statutaire naam van de vereniging ontbreekt! Bijvoorbeeld: Sint Sebastianus (zonder Schinnen), of Sint Joseph (zonder Vijlen).   OLS Buksmeesters heeft hier diverse malen contact over gehad met de KNSA en hieruit komt het volgende naar voren:   - Uitsluitend het KvK-nummer en het vestigingsadres volgens de KvK is voor de KNSA relevant; - Het vestigingsadres (KvK; m.a.w. in de meeste gevallen de woonplaats van de secretaris) kan afwijken van de plaats waaraan de schutterij verbonden is; - Het papieren certificaat is te beschouwen als een intern (vereniging/schutterij) bewijs dat men de basiscertificering heeft behaald; - De daadwerkelijke controle (bijvoorbeeld door Team Korpscheftaken,...
31 maart 2016
Precies acht jaar na de alles verwoestende brand gaat het Limburgs Schutterij Museum weer openen. Wij nodigen u van harte uit op zondag 10 april 2016 aanwezig te zijn bij de officiële opening door de Gouverneurs Herman Reynders van Belgisch-Limburg en Drs. Theo Bovens van Nederlands-Limburg. WIj verwachten u tussen 14.30 uur en 15.00 uur in de tot museum omgetoverde kerk aan de Rozenstraat 18, 5935 AN te Steyl. Ter plekke zult u door verkeersregelaars naar een voor U bestemde parkeerplaats worden geleid op loopafstand van het museum. Graag uiterlijk 3 april a.s. berichten naar Info@schutterijmuseum.nl of u met 1 of 2 personen aanwezig zult zijn. Stichting Limburgs Schutterij Museum Tegelen Gerard Engels, secretaris